Upravljač profilima

Upravljač profilima se koristi na dva mesta u okviru programa ESET Endpoint Security – u odeljku Skeniranje računara na zahtev i u odeljku Ažuriranje.

Skeniranje računara na zahtev

Vaše željene parametre skeniranja možete da sačuvate za buduće skeniranje. Preporučujemo da kreirate različit profil (sa različitim ciljevima skeniranja, metodima skeniranja i drugim parametrima) za svako redovno korišćeno skeniranje.

Da biste kreirali novi profil, otvorite prozor naprednog podešavanja (F5) i kliknite na stavke Antivirus > Skeniranje računara na zahtev, a zatim kliknite na dugme Uredi koje se nalazi pored Liste profila. U padajućem meniju Profil za ažuriranje navedeni su postojeći profili skeniranja. Pomoć pri kreiranju profila koji odgovara vašim potrebama možete da pronađete u odeljku Podešavanje parametara ThreatSense mašine, gde su navedeni opisi svih parametara za podešavanje skeniranja.


note

Pretpostavimo da želite da kreirate sopstveni profil skeniranja i da vam konfiguracija Skeniraj računar delimično odgovara, ali ne želite da skenirate runtime packer stavke ili potencijalno nebezbedne aplikacije, a želite i da primenite Striktno čišćenje. Unesite ime novog profila u prozor Menadžer profila i kliknite na dugme Dodaj. Izaberite novi profil u padajućem meniju Izabrani profil i podesite preostale parametre tako da ispunjavaju vaše zahteve, a zatim kliknite na dugme U redu da biste sačuvali svoj novi profil.

Ažuriranje

Uređivač profila u odeljku „Podešavanje ažuriranja“ omogućava korisnicima da kreiraju nove profile za ažuriranje. Kreirajte i koristite sopstvene prilagođene profile (koji nisu podrazumevani Moj profil) samo ako računar koristi nekoliko načina za povezivanje sa serverima za ažuriranje.

Na primer, laptop računar koji se obično povezuje sa lokalnim serverom (Mirror) u lokalnoj mreži, ali preuzima ažuriranja direktno sa servera za ažuriranje preduzeća ESET kada mu se prekine veza sa lokalnom mrežom (poslovni put), može da koristi dva profila: prvi se povezuje sa lokalnim serverom, a drugi sa serverima preduzeća ESET. Kada se profili konfigurišu, izaberite stavku Alatke > Planer da biste uredili ažurirane parametre zadatka. Odredite jedan profil kao primarni, a drugi kao sekundarni.

Profil za ažuriranje – Profil za ažuriranje koji se trenutno koristi. Da biste ga promenili, odaberite profil u padajućem meniju.

Lista profila – Kreirajte nove profile ažuriranja ili uklonite postojeće.