Metoda instalacji

Istnieje kilka metod instalacji programu ESET Endpoint Security w wersji 8.x na klienckiej stacji roboczej, o ile nie wdrożono programu ESET Endpoint Security zdalnie na klienckich stacjach roboczych za pomocą programu ESET PROTECT, ESET Security Management Center lub ESET PROTECT Cloud.

Instalowanie lub uaktualnianie ESET Endpoint Security do wersji 6.6.x

Metody

Cel

Łącze do pobierania

Instalacja z użyciem narzędzia ESET AV Remover

Narzędzie ESET AV Remover umożliwia usunięcie niemal wszystkich programów antywirusowych, które były zainstalowane w systemie przed obecną instalacją.

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

***Instalacja (.exe)

Proces instalacji bez narzędzia ESET AV Remover.

N/A

Instalacja (.msi)

W środowiskach biznesowych instalator .msi jest preferowanym pakietem instalacyjnym. Główna przyczyna jest taka, że we wdrożeniach offline i zdalnych używane są różne narzędzia (np. ESET Security Management Center).

Pobierz wersję 64-bitową
Pobierz wersję 32-bitową

Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

Program ESET Endpoint Security można zainstalować lokalnie przy użyciu wiersza polecenia lub zdalnie przy użyciu zadania klienta z poziomu rozwiązania ESET PROTECT lub ESET Security Management Center.

N/A

Wdrażanie przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Ta metoda polega na wdrożeniu programów ESET Management Agent i ESET Endpoint Security na klienckich stacjach roboczych przy użyciu narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO lub SCCM.

N/A

Wdrożenie za pomocą narzędzi RMM

Dodatki ESET DEM do narzędzia zdalnego zarządzania i monitorowania (RMM) umożliwiają wdrożenie programu ESET Endpoint Security na klienckich stacjach roboczych.

N/A

Program ESET Endpoint Security jest dostępny w ponad 30 językach.