Dokumentacja dotycząca punktów końcowych zarządzanych zdalnie

Produkty biznesowe ESET takie jak ESET Endpoint Security mogą być zarządzane zdalnie na klienckich stacjach roboczych, serwerach oraz urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Administratorzy systemu, którzy zarządzają więcej niż 10 klienckimi stacjami roboczymi, mogą rozważyć wdrożenie jednego z narzędzi do zdalnego zarządzania ESET w celu wdrożenia rozwiązań ESET, zarządzania zadaniami, wymuszania polityk zabezpieczeń, monitorowania statusu systemu oraz szybkiego reagowania na problemy lub zagrożenia na komputerach zdalnych z jednej centralnej lokalizacji.

Narzędzia do zdalnego zarządzania ESET

Program ESET Endpoint Security może być zarządzany zdalnie przez program ESET Security Management Center lub ESET Cloud Administrator.

Wprowadzenie do ESET PROTECT

Wprowadzenie do ESET PROTECT Cloud

Narzędzia do zdalnego zarządzania innych firm

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM)

Najlepsze praktyki

Podłącz wszystkie punkty końcowe z programem ESET Endpoint Security do ESET PROTECT

Chroń Zaawansowane ustawienia konfiguracji na podłączonych komputerach klienckich, aby zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom

Zastosuj rekomendowaną politykę, aby wymusić stosowanie dostępnych funkcji bezpieczeństwa

Zminimalizuj interfejs użytkownika – aby zredukować lub ograniczyć interakcję użytkownika z programem ESET Endpoint Security

Przewodniki

Jak używać trybu zastępowania

Jak wdrożyć program ESET Endpoint Security za pomocą obiektu GPO lub narzędzia SCCM