Instalacja (.exe)

Po uruchomieniu programu instalacyjnego .exe kreator instalacji poprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji.


important

Należy się upewnić, że na komputerze nie ma zainstalowanych innych programów antywirusowych. Zainstalowanie na pojedynczym komputerze dwóch lub więcej rozwiązań antywirusowych może powodować wystąpienie konfliktów. Zaleca się odinstalowanie innych programów antywirusowych znajdujących się w systemie. Listę narzędzi do odinstalowywania popularnych programów antywirusowych (dostępną w języku angielskim i w kilku innych językach) można znaleźć w artykule w naszej bazie wiedzy.

INSTALLATION_WELCOME

1.Zostanie wyświetlona Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego. Aby potwierdzić akceptację Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, przeczytaj ją i kliknij przycisk Akceptuję. Po zaakceptowaniu warunków umowy kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.

INSTALLATION_EULA

2.Zdecyduj, czy chcesz włączyć system informacji zwrotnych ESET LiveGrid®. System ESET LiveGrid® pozwala na natychmiastowe i ciągłe informowanie firmy ESET o nowych infekcjach, co usprawnia ochronę klientów. Umożliwia też zgłaszanie nowych zagrożeń do laboratorium firmy ESET, w którym są one analizowane, przetwarzane i dodawane do silnika detekcji.

3.Kolejnym krokiem procesu instalacji jest skonfigurowanie wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Potencjalnie niepożądane aplikacje.

4.Ostatnią czynnością jest potwierdzenie instalacji poprzez kliknięcie przycisku Zainstaluj. Aby zainstalować program ESET Endpoint Security w określonym folderze, należy kliknąć opcję Zmień folder instalacji. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlona prośba o aktywację programu ESET Endpoint Security.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET