Webadresmasker toevoegen

Raadpleeg de instructies in dit dialoogvenster voordat u het gewenste adres/domeinmasker invoert.

Met ESET Endpoint Security kunt u de toegang tot bepaalde websites blokkeren en voorkomen dat de inhoud van deze websites in de internetbrowser wordt weergegeven. Daarnaast kunt u de adressen opgeven van websites die niet worden gecontroleerd. Als u niet weet wat de volledige naam van de externe server is of als u een groep externe servers wilt opgeven, kunt u zogenaamde maskers gebruiken om de groep aan te geven. Voorbeelden van symbolen die in maskers worden gebruikt, zijn ? en *:

Met ? kunt u een symbool vervangen.

Met * kunt u een tekenreeks vervangen.

*.c?m is bijvoorbeeld van toepassing op alle adressen waarvan het laatste deel met de letter c begint, die eindigen op de letter m en waarvoor tussen deze twee letters een onbekend symbool aanwezig is (.com, .cam, enzovoort).

Een voorlopende "*."-reeks wordt speciaal behandeld als deze wordt gebruikt aan het begin van een domeinnaam. Ten eerste komt het jokerteken * in dit geval niet overeen met de slash ('/'). Dit is bedoeld om te voorkomen dat het masker wordt omzeild. Het masker *.domein.com komt bijvoorbeeld niet overeen met http://elk_domein.com/elk_pad#.domein.com (elk achtervoegsel kan worden toegevoegd aan elke URL zonder dat dat gevolgen voor de download heeft). Ten tweede komt het "*." ook overeen met een lege tekenreeks in dit speciale geval. Dit is bedoeld om overeenkomen met een geheel domein toe te staan, waaronder alle eventuele subdomeinen die een enkel masker gebruiken. Het masker *.domein.com bijvoorbeeld komt ook overeen met http://domein.com. Het gebruik van *domein.com zou onjuist zijn, omdat dat ook overeenkomt met http://een_ander_domein.com.