Nieuwe lijst met webadressen maken

Gebruik deze sectie om lijsten met URL-adressen/-maskers op te geven die moeten worden geblokkeerd, toegestaan of uitgesloten van controle.

Als u een nieuwe lijst maakt, kunt u de volgende opties configureren:

Type adreslijst: er zijn drie typen adreslijst beschikbaar:

Uitgesloten van controle: adressen in deze lijst worden niet gecontroleerd op schadelijke code.

Lijst met geblokkeerde adressen - De gebruiker heeft geen toegang tot adressen in deze lijst.

Toegestaan: als uw beleid is geconfigureerd om deze functie te gebruiken en de waarde voor het jokerteken wordt toegevoegd aan deze lijst, hebt u toegang tot adressen in deze lijst, zelfs als die adressen ook op de lijst met geblokkeerde adressen staan.

Lijstnaam: geef hier de naam van de lijst op. Dit veld is niet beschikbaar als een van de drie vooraf gedefinieerde lijsten wordt bewerkt.

Beschrijving van lijst: typ hier een korte beschrijving van de lijst (optioneel). Dit veld is niet beschikbaar als een van de drie vooraf gedefinieerde lijsten wordt bewerkt.

Lijst activeren: selecteer de schuifbalk om de lijst te activeren.

Melden bij toepassen : selecteer de schuifbalk als u een melding wilt ontvangen wanneer een bepaalde lijst wordt gebruikt voor de beoordeling van een HTTP-site die u hebt bezocht. Een voorbeeld: er wordt een melding afgegeven wanneer een website wordt geblokkeerd of toegestaan omdat deze zich op de lijst met geblokkeerde of toegestane adressen bevindt. In de melding wordt de lijstnaam weergegeven voor de lijst die de website aangeeft.

Ernst van logboekregistratie: selecteer de ernst van de logboekregistratie in het vervolgkeuzemenu. Records met uitgebreide waarschuwingen kunnen worden verzameld door ESMC of ESET PROTECT.

Besturingselementen

Toevoegen: een nieuw URL-adres aan de lijst toevoegen (geef meerdere waarden met een scheidingsteken op).

Bewerken: hiermee past u bestaande adressen in de lijst aan. Dit is alleen mogelijk voor adressen die zijn gemaakt met Toevoegen.

Verwijderen: hiermee verwijdert u bestaande adressen uit de lijst. Dit is alleen mogelijk voor adressen die zijn gemaakt met Toevoegen.

Importeren: hiermee kunt u een bestand met URL-adressen importeren (scheid waarden van elkaar met een regeleinde, bijvoorbeeld *.txt met codering UTF-8).