Sådan anvender du en anbefalet politik til ESET Endpoint Security

Bedste praksis, når du har sluttet ESET Endpoint Security til ESET Security Management Center, er at anvende en anbefalet politik eller at anvende en brugerdefineret politik.

Der er flere indbyggede politikker til ESET Endpoint Security:

Politik

Beskrivelse

Antivirus – balanceret

Sikkerhedskonfiguration, der anbefales til de fleste opsætninger.

Antivirus – maksimal sikkerhed

Udnyttelse af maskinel indlæring, grundig inspektion af funktionsmåde og SSL-filtrering. Registrering af potentielt usikre, uønskede programmer påvirkes.

Skybaseret omdømme- og feedbacksystem

Gør det muligt for det skybaserede ESET LiveGrid®-omdømmesystem samt feedbacksystemet at forbedre registrering af de seneste trusler og hjælpe med at dele skadelige eller ukendte potentielle trusler til yderligere analyse.

Enhedskontrol – maksimal sikkerhed

Alle enheder er blokeret. Når en enhed ønsker at blive forbundet, skal den have tilladelse af en administrator.

Enhedskontrol – skrivebeskyttet

Alle enheder kan kun læses. Skrivning er ikke tilladt.

Firewall – bloker al trafik undtagen ESMC- og EEI-forbindelse

Bloker al trafik undtagen forbindelse til ESET Security Management Center og ESET Enterprise Inspector Server (kun ESET Endpoint Security).

Logføring – fuld logføring af diagnosticering

Denne skabelon sikrer, at administratoren har alle tilgængelige logge, når der er behov for dem. Alt logføres fra minimumomfang, herunder HIPS- og Threatsense-parametre, Firewall. Logge slettes automatisk efter 90 dage.

Logføring – logfør kun vigtige hændelser

Politik sikrer, at advarsler, fejl og kritiske hændelser logføres. Logge slettes automatisk efter 90 dage.

Synlighed – balanceret

Standardopsætning for synlighed. Statusser og meddelelser aktiveres.

Synlighed – usynlig tilstand

Deaktiverede meddelelser, advarsler, GUI, integration i genvejsmenu. Der køres ingen egui.exe. Kun velegnet til administration fra ESET PROTECT Cloud.

Synlighed – reduceret interaktion med bruger

Deaktiverede statusser, deaktiverede meddelelser, vist GUI.


Hvis du vil indstille den politik, der hedder Antivirus – maksimal sikkerhed, der indeholder mere end 50 anbefalede indstillinger for ESET Endpoint Security, som er installeret på dine arbejdsstationer, skal du følge disse trin:


note

Følgende artikler i ESET-vidensbasen er muligvis kun tilgængelige på engelsk:

Anvend en anbefalet eller foruddefineret politik for ESET Endpoint Security ved hjælp af ESMC

1.Åbn ESMC Web Console.

2.Naviger til ICON_ESMC_POLICY Politikker, og udvid Indbyggede politikker > ESET Endpoint til Windows.

3.Klik på Antivirus – maksimal sikkerhed – anbefales.

4.Under fanen Tildelt til skal du klikke på Tildel klient(er) eller Tildel gruppe(r) og vælge de ønskede computere, du vil anvende denne politik for.

ADMIN_APPLY_POLICY


Du kan se, hvilke indstillinger der anvendes for denne politik, ved at klikke på fanen Indstillinger og udvide træet for avanceret opsætning.

Den blå prik viser, at en indstilling er ændret for denne politik

Tallet i den blå ramme repræsenterer antallet af ændrede indstillinger af denne politik

Læs mere om ESMC-politikker

ADMIN_APPLY_POLICY_SETTINGS