Hvad er politikker

Administratoren kan pushe specifikke konfigurationer til ESET-produkter, der kører på klientcomputere, ved hjælp af politikker fra ESET PROTECT Web Console eller ESMC Web Console. En politik kan anvendes direkte på de enkelte computere og på grupper af computere. Du kan også tildele flere politikker til en computer eller en gruppe.

En bruger skal have følgende tilladelser for at oprette en ny politik: tilladelsen Læse for at læse listen over politikker, tilladelsen Bruge for at tildele politikker til målcomputere og tilladelsen Skrive for at oprette, ændre eller redigere politikker.

Politikker anvendes i den rækkefølge, som statiske grupper er arrangeret i. Det gælder ikke for dynamiske grupper, hvor politikker først anvendes på underordnede dynamiske grupper. Det giver dig mulighed for at anvende politikker med større indflydelse på de øverste grupper i gruppetræet og at anvende mere specifikke politikker på undergrupper. Ved hjælp af flag kan en ESET Endpoint Security-bruger med adgang til grupper, der findes højere oppe i træet, tilsidesætte politikkerne for lavere grupper. Algoritmen forklares i onlinebrugervejledningen til ESET PROTECT.


note

Vi anbefaler, at du tildeler mere generelle politikker (f.eks. politikken for opdateringsserveren) til grupper, der er højere oppe i gruppetræet. Mere specifikke politikker (f.eks. indstillinger for enhedskontrol) skal tildeles længere nede i gruppetræet. De lavere politikker tilsidesætter som regel indstillingerne for politikker højere oppe, når de flettes sammen (medmindre andet er angivet ved hjælp af politikflag).