Overenie siete – konfigurácia servera

Autentifikáciu vykonáva ľubovoľný počítač/server pripojený do siete, ktorá má byť autentifikovaná. Aplikácia ESET Authentication Server by mala byť nainštalovaná na počítači/serveri, ktorý je neustále dostupný, aby bolo možné vykonať autentifikáciu kedykoľvek pri pripojení klienta do siete. Inštalačný súbor aplikácie ESET Authentication Server je možné stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET.

Po nainštalovaní aplikácie sa zobrazí dialógové okno, ktoré je možné neskôr kedykoľvek vyvolať cez ponuku Štart > Všetky programy > ESET > ESET Authentication Server.

Na konfiguráciu autentifikačného servera zadajte názov autentifikovanej siete, port, na ktorom bude server počúvať (štandardne 80), a cestu k adresáru, do ktorého sa uloží vygenerovaný súkromný a verejný kľúč. Potom vygenerujte kľúče, ktoré sa použijú pri autentifikácii. Súkromný kľúč ostáva nastavený na serveri, verejný kľúč je treba použiť na klientskej strane v rozšírených nastaveniach firewallu pri nastavovaní siete v sekcii Overenie siete.