Profily firewallu

Globálny predvolený profil – ak nie je k dispozícii žiaden profil ani zo siete, ani z konfigurácie sieťového adaptéra, potom sa použije globálny predvolený profil.

Zoznam profilov – profily slúžia na ovládanie správania firewallu v programe ESET Endpoint Security. Pri vytváraní alebo upravovaní pravidiel firewallu môžete pravidlo priradiť k určitému profilu alebo ho priradiť ku všetkým profilom. Ak je aktívny konkrétny profil firewallu, budú použité len globálne pravidlá (pravidlá bez priradeného profilu) a pravidlá, ktoré boli priradené priamo k danému profilu. Používateľ môže vytvoriť viacero profilov s rôznymi priradenými pravidlami (pre sieťové adaptéry alebo siete), vďaka čomu môže jednoducho meniť správanie firewallu.

Profily priradené k sieťovým adaptérom – sieťový adaptér môže byť nastavený tak, aby používal pri pripojení k špecifickej sieti k nej priradený profil.

Priradiť profil k sieti je možné v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Firewall > Známe siete. V okne Známe siete vyberte zo zoznamu požadovanú sieť, kliknite na Upraviť a z roletového menu Profil firewallu vyberte profil, ktorý chcete k danej sieti priradiť. Ak k sieti nie je priradený žiadny profil, bude použitý predvolený profil adaptéra. Ak je sieťový adaptér nastavený tak, aby nepoužíval sieťový profil, jeho predvolený profil bude použitý bez ohľadu na to, do akej siete je pripojený. Ak nie je vytvorený žiadny profil pre sieť alebo sieťový adaptér, bude použitý globálny prednastavený profil. Pre priradenie profilu k sieťovému adaptéru vyberte sieťový adaptér, kliknite na možnosť Upraviť vedľa položky Profily priradené k sieťovým adaptérom, vyberte profil z roletového menu Predvolený profil firewallu a kliknite na OK.

Keď sa firewall z aktívneho profilu prepne na iný profil, zobrazí sa oznámenie v pravom dolnom rohu obrazovky pri hodinách.