Manažér profilov

Manažér profilov sa v ESET Endpoint Security používa na dvoch miestach – v sekcii Manuálna kontrola počítača a v sekcii Aktualizácia.

Manuálna kontrola počítača

Obľúbené nastavenia kontroly počítača je možné uložiť do profilov. Odporúčame vytvoriť viacero profilov s rôznymi cieľmi a metódami kontroly, prípadne ďalšími nastaveniami pre často používané kontroly.

Pre vytvorenie nového profilu otvorte okno Rozšírené nastavenia (F5) a kliknite na Antivírus > Manuálna kontrola počítača, potom na Upraviť vedľa Zoznamu profilov. V roletovom menu Manažér profilov môžete vybrať profil pre túto sieť. Podrobný postup vytvorenia profilu kontroly, ktorý bude slúžiť vašim potrebám, nájdete v kapitole Parametre ThreatSense.

note

Poznámka

Predpokladajme, že chcete vytvoriť vlastný profil kontroly a čiastočne vám vyhovujú nastavenia predvoleného profilu používaného v prípade funkcie Skontrolovať váš počítač. Nechcete však kontrolovať runtime archívy, potenciálne nebezpečné aplikácie a chcete tiež použiť Prísne liečenie. Zadajte názov nového profilu do okna Manažér profilov a kliknite na možnosť Pridať. Označte váš nový profil v roletovom menu Aktívny profil, upravte ostatné parametre tak, aby vám vyhovovali, a kliknite na OK pre uloženie profilu.

Aktualizácia

Editor profilov nastavení aktualizácie umožňuje vytvárať nové profily pre aktualizáciu. Používanie iných profilov ako je štandardne nastavený Môj profil má význam v prípade, ak sa počítač pripája na aktualizačné servery viacerými spôsobmi.

Príkladom je notebook, ktorý sa pripája v domácej sieti na lokálny server – Mirror, avšak keď je mimo, na cestách, sťahuje si aktualizácie priamo zo serverov spoločnosti ESET. Vtedy je potrebné vytvoriť dva profily. Jeden sa bude pripájať na lokálny server, druhý, cestovný, na servery spoločnosti ESET. Potom už len stačí v sekcii Nástroje > Plánovač upraviť úlohu pre aktualizáciu. Označte jeden profil ako primárny a druhý ako sekundárny.

Aktualizačný profil – profil, ktorý je momentálne používaný. Je možné ho zmeniť výberom iného profilu z roletového menu.

Zoznam profilov – vytvorte nový profil alebo zmeňte už existujúce profily.