Klávesové skratky

Pre rýchlejšiu navigáciu v ESET Endpoint Security je možné použiť aj nasledujúce klávesové skratky:

Klávesové skratky

Vykonaná akcia

F1

otvorenie pomocníka

F5

otvorí rozšírené nastavenia

Hore/Dole

navigácia v produkte cez položky

TAB

presúvanie kurzora v rámci okna

Esc

zatvorenie aktívneho dialógového okna

Ctrl+U

zobrazí informácie o licencii ESET a vašom počítači (podrobnosti pre technickú podporu)

Ctrl+R

obnoví prednastavenú veľkosť a umiestnenie okna programu na obrazovke