Rozšírené nastavenia HIPS

Nasledujúce možnosti sú užitočné pre ladenie (debugovanie) a analýzu správania aplikácií:

Ovládače s povolením vždy sa načítať – vybrané ovládače majú vždy povolené načítanie bez ohľadu na zvolený režim filtrovania, pokiaľ nie sú blokované špecifickým používateľským pravidlom.

Zapisovať všetky zablokované operácie do protokolu – všetky zablokované operácie sa zapíšu do protokolu HIPS.

Upozorňovať na zmeny v zozname aplikácií automaticky spúšťaných pri štarte – ak pribudne alebo ubudne aplikácia zo zoznamu aplikácií spúšťaných pri štarte, zobrazí sa upozornenie.