Ako pridať URL masku

Prosím, prečítajte si pred zadávaním masky adresy/domény inštrukcie uvedené v tomto okne.

ESET Endpoint Security umožňuje používateľovi blokovať prístup na konkrétne webové stránky a zabrániť tomu, aby prehliadač zobrazoval ich obsah. Tiež umožňuje používateľovi špecifikovať adresy, ktoré majú byť vylúčené z kontroly. V prípade, že nepoznáte celý názov vzdialeného servera alebo chcete špecifikovať celú skupinu vzdialených serverov, je možné použiť tzv. masky. V tomto prípade sú povolené špeciálne znaky ? a *, pričom:

znak ? nahrádza ľubovoľný symbol,

znak * nahrádza ľubovoľný reťazec textu.

Napríklad *.c?m bude platiť pre všetky adresy, kde posledná časť adresy začína znakom c, končí znakom m a v strede je ľubovoľný znak (.com, .cam a pod.).

Ak je sekvencia „*.“ použitá na začiatku názvu domény, je posudzovaná špecificky. Po prvé, zástupný znak „*“ v tomto prípade nepokrýva lomku („/“). Zabráni sa tak obchádzaniu masky – napríklad pomocou masky *.domena.sk sa nebude vyhodnocovať adresa http://akakolvekdomena.com/cesta#.domena.sk (takáto prípona môže byť pripojená k ľubovoľnej URL adrese bez toho, aby ovplyvnila sťahovanie). Po druhé, sekvencia „*.“ v tomto špeciálnom prípade tiež pokrýva prázdny reťazec. To umožňuje pre celú doménu vrátane jej subdomén použiť jednotnú masku. Napríklad maskou *.domena.sk bude vyhodnotená aj adresa http://domena.sk. Použitie masky *domena.sk by bolo nesprávne, pretože by to mohlo tiež zodpovedať adrese http://inadomena.sk.