Vytvorenie nového zoznamu URL adries

Táto sekcia vám umožňuje definovať zoznamy URL adries/masiek, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Pri vytváraní nového zoznamu je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

Typ zoznamu adries – k dispozícií sú tri typy zoznamov:

Zoznam adries vylúčených z kontroly – adresy v tomto zozname nebudú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Zoznam blokovaných adries na adresy v tomto zozname nebude povolený prístup.

Zoznam povolených adriesak je vaša politika nastavená tak, aby bola táto funkcia používaná a zástupný znak (*) sa pridá do tohto zoznamu, budete mať prístup na adresy v tomto zozname aj v prípade, že sa dané adresy nachádzajú aj v zozname blokovaných adries.

Názov zoznamu – zadajte názov nového zoznamu. Toto pole nebude dostupné v prípade, ak meníte nastavenia niektorého z preddefinovaných zoznamov.

Popis zoznamu – zadajte krátky popis zoznamu (nepovinné). Toto pole nebude dostupné v prípade, ak meníte nastavenia niektorého z preddefinovaných zoznamov.

Zoznam je aktívny na aktiváciu zoznamu použite túto možnosť.

Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu – označte túto možnosť, ak chcete byť upozornený o použití zoznamu pri vyhodnocovaní HTTP stránky, ktorú ste navštívili. Napríklad, pri prístupe na blokovanú alebo povolenú webovú stránku sa zobrazí oznámenie, pretože daná webová stránka sa nachádza v zozname blokovaných alebo povolených adries. Oznámenie bude obsahovať názov zoznamu, v ktorom sa stránka nachádza.

Závažnosť zapisovania do protokolu – z roletového menu vyberte úroveň závažnosti zapisovania do protokolu. Záznamy, pre ktoré je úroveň závažnosti zapisovania do protokolu nastavená na Upozornenie, môžu byť zozbierané prostredníctvom nástroja ESET Remote Administrator.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie novej URL adresy do zoznamu (na pridanie viacerých adries použite oddeľovač).

Upraviť – úprava už existujúcej adresy v zozname. Táto možnosť je dostupná len pre adresy pridané pomocou tlačidla Pridať.

Odstrániť – odstránenie adries zo zoznamu. Táto možnosť je dostupná len pre adresy pridané pomocou tlačidla Pridať.

Importovať – import textového súboru s URL adresami (formát súboru *.txt – jedna adresa v riadku a kódovanie UTF-8).