Vylúčené IP adresy

IP adresy uvedené v zozname budú vylúčené z filtrovania obsahu protokolov. HTTP/POP3/IMAP komunikácia z/na zvolené adresy nebude kontrolovaná na prítomnosť hrozieb. Odporúčame toto nastavenie používať iba pre adresy, o ktorých viete, že sú dôveryhodné.

Pridať – umožňuje pridať IP adresu, rozsah adries alebo podsieť vzdialeného bodu, na ktorý je uplatnené pravidlo.

Upraviť – umožňuje upravovať zvolené položky v zozname.

Odstrániť – umožňuje odstrániť zvolené položky zo zoznamu.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL