Detekčné jadro (7.1 a staršie verzie)

Detekčné jadro chráni pred nebezpečnými útokmi na systém tým, že kontroluje súbory, e-maily a internetovú komunikáciu. Napríklad, ak zachytí objekt klasifikovaný ako malvér, začne sa proces nápravy. Detekčné jadro môže objekt eliminovať jeho zablokovaním a následným vyliečením, odstránením alebo presunutím do karantény.

Ak chcete konfigurovať nastavenia detekčného jadra, kliknite na možnosť Rozšírené nastavenia alebo stlačte kláves F5.

note

Zmeny v konfigurácii detekčného jadra

Od verzie 7.2 došlo k zmene vzhľadu sekcie Detekčné jadro.

Možnosti kontroly pre všetky moduly ochrany (napr. pre rezidentnú ochranu súborového systému, ochranu prístupu na web atď.) umožňujú povoliť alebo zakázať detekciu nasledovného:

Potenciálne nechcené aplikáciegrayware alebo tiež potenciálne nechcená aplikácia (PUA) je označenie pre širokú škálu softvéru, ktorý nie je jednoznačne škodlivý ako iné druhy malvéru, napríklad vírusy alebo trójske kone. Môže však na váš počítač nainštalovať ďalší nežiaduci softvér, zmeniť správanie zariadenia, vykonávať neočakávané operácie, prípadne akcie bez súhlasu používateľa.
Viac o tomto type aplikácií sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Potenciálne nebezpečné aplikácie predstavujú v prevažnej miere komerčný a legitímny softvér, avšak v nesprávnych rukách môže dôjsť k ich zneužitiu na nekalé účely. Medzi príklady potenciálne nebezpečných aplikácií môžeme zaradiť nástroje vzdialeného prístupu, nástroje na prelomenie hesiel a keyloggery (programy zapisujúce každé stlačenie klávesu používateľom). Táto možnosť je v predvolených nastaveniach zakázaná.
Viac o tomto type aplikácií sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Podozrivé aplikácie predstavujú programy komprimované takzvanými packermi alebo protektormi, ktoré často zneužívajú autori škodlivého softvéru, aby sťažili jeho odhalenie.

Technológia Anti-Stealth je dômyselný systém určený na detekciu nebezpečných programov, akými sú napríklad rootkity, ktoré sú po aktivácii neviditeľné pre operačný systém a iné aplikácie vrátane antivírusových programov. Z tohto dôvodu ich nie je možné detegovať pomocou bežných techník kontroly.

Vylúčenia umožňujú vylúčiť objekty z kontroly. Pre viac informácií si prečítajte kapitolu Vylúčenia.

Zapnúť rozšírenú kontrolu prostredníctvom AMSInástroj Microsoft Antimalware Scan Interface umožňuje vývojárom aplikácií vytvárať nové metódy ochrany pred malvérom (platí len pre Windows 10).

CONFIG_ANTIVIRUS