Našla sa infiltrácia

Infiltrácie sa môžu do systému dostať z rôznych zdrojov: z webových stránok, zo zdieľaných priečinkov, prostredníctvom e‑mailu alebo z vymeniteľných médií (USB kľúče, externé disky, CD, DVD a pod.).

Štandardné správanie

V programe ESET Endpoint Security môžu byť infiltrácie zachytené pomocou:

Rezidentnej ochrany súborového systému

Ochrana prístupu na web

Ochrany e-mailových klientov

Manuálna kontrola počítača

Každý z týchto modulov používa prednastavenú úroveň liečenia a pokúsi sa súbor buď vyliečiť a presunúť do Karantény, alebo preruší spojenie. Notifikácie sa zobrazujú v paneli oznámení v pravej dolnej časti obrazovky. Pre viac informácií o jednotlivých úrovniach liečenia a správaní si prečítajte kapitolu Liečenie.

ANTIVIRUS_BEHAVIOR_01

Liečenie a mazanie

Ak rezidentná ochrana súborového systému nevie vybrať akciu, vyzve vás pomocou výstražného okna, aby ste ju vybrali sami. Na výber sú spravidla možnosti Liečiť, Odstrániť a Žiadna akcia. Možnosť Žiadna akcia sa neodporúča, nakoľko infiltrácia zostáva na svojom pôvodnom mieste, a tak stále predstavuje potenciálnu hrozbu. Výnimkou je, ak máte úplnú istotu, že daný súbor bol ako infiltrácia detegovaný omylom.

ANTIVIRUS_BEHAVIOR_AND_USER_INTERACTION_01

Liečenie sa dá aplikovať v prípade, že do súboru bola zavedená časť, ktorá obsahuje škodlivý kód. V tomto prípade má zmysel pokúsiť sa infikovaný súbor liečiť a dostať ho tak do pôvodného stavu. Ak súbor pozostáva výlučne zo škodlivého kódu, bude celý súbor odstránený.

V prípade, že súbor s infiltráciou je „držaný“, napr. systémovým procesom, môže nastať situácia, že nebude vymazaný okamžite, ale až po jeho uvoľnení po reštarte počítača.

Viaceré hrozby

Ak pri kontrole počítača neboli niektoré infikované súbory vyliečené (prípadne úroveň liečenia bola nastavená na hodnotu Neliečiť), zobrazí sa okno s možnosťou výberu akcie pre jednotlivé súbory.

Mazanie súborov v archívoch

Pri štandardnej úrovni liečenia je archív vymazaný len v prípade, že obsahuje iba infikované súbory. Archív teda nebude zmazaný, ak okrem infiltrácie obsahuje aj neškodné zdravé súbory. Obozretne postupujte pri nastavení prísnej úrovne liečenia, pretože v tomto prípade bude archív s infikovanými súbormi odstránený vždy bez ohľadu na to, či jeho obsah tvoria aj zdravé súbory.

 
Ak má váš počítač príznaky infekcie škodlivým kódom, teda je pomalší, zamŕza a podobne, odporúčame nasledovné kroky:

V hlavnom okne programu ESET Endpoint Security kliknite na Kontrola počítača.

Kliknite na Smart kontrola (viac informácií nájdete v kapitole Kontrola počítača).

Po ukončení kontroly preverte protokol so zoznamom skontrolovaných, infikovaných a vyliečených súborov.

Ak chcete skontrolovať len určité časti svojho počítača, vyberte možnosť Vlastná kontrola a označte ciele kontroly.