Połączone sieci

Sekcja Połączone sieci jest dostępna z poziomu głównego okna programu ESET Endpoint Security (Ustawienia > Sieć > Połączone sieci).

W tym miejscu wyświetlane są sieci, z którymi połączone są karty sieciowe. Po kliknięciu łącza pod nazwą sieci jest wyświetlany monit o wybranie typu ochrony (dokładna lub zezwolenie) dla sieci, z którą jest połączona karta sieciowa. Można też kliknąć koło zębate GEAR, aby zmienić ten wybór w ustawieniach zaawansowanych. Ustawienie to określa stopień dostępności komputera dla innych ustawień w sieci.

Kliknięcie opcji Karty sieciowe w prawym dolnym rogu okna umożliwia wyświetlenie każdej karty sieciowej wraz z przypisanym do niej profilem zapory i przypisaną do niej strefą zaufaną. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Karty sieciowe.