Karty sieciowe

Okno kart sieciowych wyświetla następujące informacje dotyczące kart sieciowych:

Typ połączenia (przewodowe, wirtualne itp.)

Nazwa karty sieciowej

Adres IP wraz z adresem MAC

Połączona sieć

Adres IP strefy zaufanej wraz z podsiecią

Aktywny profil