Znane sieci

W przypadku korzystania z komputera, który często łączy się z sieciami publicznymi lub z sieciami spoza sieci używanej w pracy, zalecamy zweryfikowanie wiarygodności nowych sieci, z którymi nawiązywane jest połączenie. Po zdefiniowaniu sieci program ESET Endpoint Security może rozpoznawać zaufane sieci (w domu/pracy) przy użyciu różnych parametrów sieciowych skonfigurowanych w obszarze Identyfikacja sieci. Adresy IP komputerów przyłączających się do sieci są często podobne do adresu sieci zaufanej. W takich sytuacjach nieznana sieć może być uznana przez program ESET Endpoint Security za sieć zaufaną (w domu/pracy). W celu uniknięcia tego typu sytuacji zalecamy korzystanie z opcji Uwierzytelnianie sieci.

Gdy karta sieciowa połączy się z siecią lub gdy jej ustawienia sieciowe zostaną ponownie skonfigurowane, program ESET Endpoint Security przeszuka listę znanych sieci pod kątem rekordu odpowiadającego nowej sieci. Jeśli dane w pozycjach Identyfikacja sieci i Uwierzytelnianie sieci (opcjonalnie) okażą się zgodne, sieć zostanie oznaczona jako połączona w tym interfejsie. Gdy nie zostanie znaleziona żadna znana sieć, skonfigurowanie identyfikacji sieci spowoduje utworzenie nowej sieci. Umożliwia to zidentyfikowanie tej sieci przy okazji nawiązania z nią kolejnego połączenia. Domyślnie w przypadku nowego połączenia sieciowego używany jest typ zabezpieczeń Sieć publiczna. W oknie dialogowym Wykryto nowe połączenie sieciowe należy wybrać typ zabezpieczeń. Dostępne opcje to Sieć publiczna, Sieć w domu lub w pracy lub Użyj ustawienia systemu Windows. Jeśli karta sieciowa jest połączona ze znaną siecią, przy czym ta sieć jest oznaczona jako Sieć w domu lub w pracy, lokalne podsieci karty sieciowej zostają dodane do strefy zaufanej.

Typ ochrony nowych sieci — spośród dostępnych opcji: (Użyj ustawienia systemu Windows, Zapytaj użytkownika lub Oznacz jako publiczne) można wybrać opcję używaną domyślnie dla nowych sieci.

note

Uwaga

W przypadku wybrania opcji Użyj ustawienia systemu Windows nie zostanie wyświetlone okno dialogowe, a sieć, z którą połączony jest użytkownik, zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z ustawieniami systemu Windows. W związku z tym niektóre funkcje (na przykład udostępnianie plików oraz pulpit zdalny) staną się dostępne w nowych sieciach.

Znane sieci można skonfigurować ręcznie w oknie Edytor znanych sieci.