Laiko intervalai

Laiko intervalai gali būti sukurti ir vėliau priskirti taisyklėms, skirtoms „Device control“ (įrenginio kontrolė) ir „Web control“ (saityno kontrolė). Nustatymą „Time slots“ (laiko intervalai) galima rasti skiltyje „Advanced setup“ (išplėstiniai nustatymai) > „Tools“ (įrankiai). Taip galima nustatyti dažniausiai naudojamus laiko intervalus (pvz., darbo laiką, savaitgalį ir t. t.) ir juos lengvai pakartotinai panaudoti, iš naujo neapibrėžiant kiekvienai taisyklei skirtų laiko intervalų. Laiko intervalas taikomas bet kuriam atitinkamam taisyklės tipui, kuris palaiko laiko kontrolę.

CONFIG_TIMESLOTS

Norėdami sukurti laiko intervalą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1.Spustelėkite „Edit“ (redaguoti) > „Add“ (pridėti).

2.Įveskite laiko intervalo pavadinimą bei aprašymą ir spustelėkite „Add“ (pridėti).

3.Nurodykite laiko intervalo dieną ir pradžios bei pabaigos laiką arba pasirinkite „All day“ (visa diena).

4.Spustelėdami Gerai patvirtinkite pasirinkimą.

Vieną laiko intervalą galima apibrėžti vienu ar keliais laiko diapazonais, atsižvelgiant į dienas ir laiką. Sukūrus laiko intervalą, jis bus rodomas išskleidžiamajame meniu „Apply during“ (taikyti per), esančiame įrenginio kontrolės taisyklių rengyklės lange arba saityno kontrolės taisyklių rengyklės lange.