Įrenginio kontrolės taisyklių pridėjimas

Įrenginio kontrolės taisyklė apibrėžia veiksmą, kuris bus atliekamas, kai įrenginys, atitinkantis taisyklės kriterijų, bus prijungtas prie kompiuterio.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Kad būtų patogiau nustatyti, įveskite taisyklės aprašymą į lauką Pavadinimas. Spustelėkite jungiklį šalia Taisyklė įjungta, kad išjungtumėte arba įjungtumėte šią taisyklę. Tai gali būti naudinga, jei nenorite taisyklės panaikinti visam laikui.

Taikyti per – suteikia galimybę tam tikru laiku taikyti sukurtą taisyklę. Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite sukurtą laiko intervalą. Daugiau informacijos rasite čia.

Įrenginio tipas

Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite išorinio įrenginio tipą (diskų atminties įrenginys / nešiojamasis įrenginys „Bluetooth“ / „FireWire“ / ...). Įrenginių tipų informacija gaunama iš operacinės sistemos, o jei įrenginys prijungtas prie kompiuterio, ją galima peržiūrėti sistemos įrenginių tvarkytuvėje. Atminties įrenginiai gali būti išoriniai diskai arba įprasti atminties kortelių skaitytuvai, prijungti per USB arba „FireWire“. Lustinių kortelių skaitytuvai – tai visi skaitytuvai, nuskaitantys lustines korteles su lustu, pvz., SIM arba atpažinimo korteles. Vaizdo įrenginių pavyzdžiai yra skaitytuvai arba kameros. Kadangi šie įrenginiai pateikia informaciją tik apie savo veiksmus, o ne apie vartotojus, juos galima užblokuoti tik visuotinai.

note

Pastaba

Vartotojų sąrašo funkcija neveikia su modemo įrenginio tipu. Taisyklė bus taikoma visiems vartotojams, o dabartinis vartotojų sąrašas bus panaikintas.

Veiksmas

Prieiga prie ne atminties įrenginių gali būti leidžiama arba blokuojama. Tuo tarpu atminties įrenginių taisyklės leidžia pasirinkti vieną šių teisių parametrų:

Skaityti / rašyti – bus leidžiama visa prieiga prie įrenginio.

Blokuoti – prieiga prie įrenginio bus blokuojama.

Tik skaitomas – bus leidžiama įrenginį tik skaityti.

Įspėti – kaskart prijungus įrenginį, vartotojui pranešama, ar jis leidžiamas / blokuojamas, ir sukuriamas žurnalo įrašas. Įrenginiai neįsimenami, o kitą kartą prijungus tą patį įrenginį vis tiek parodomas pranešimas.

Atminkite, kad ne visos teisės (veiksmai) suteikiamos visų tipų įrenginiams. Jei naudojate atminties įrenginį, leidžiami visi keturi veiksmai. Ne atminties įrenginiuose leidžiami tik trys veiksmai (pavyzdžiui, veiksmas Tik skaitomas negali būti taikomas „Bluetooth“, todėl „Bluetooth“ įrenginys gali būti tik leidžiamas, užblokuotas arba dėl jo pateikiamas įspėjimas).

Kriterijų tipas – pasirinkite Įrenginių grupė arba Įrenginys.

Toliau pateikiami papildomi parametrai, kurie gali būti naudojami taisyklėms pakoreguoti ir pritaikyti jas įrenginiams. Visiems parametrams nėra svarbu didžiosios ar mažosios raidės:

Tiekėjas – filtruokite pagal tiekėjo pavadinimą arba ID.

Modelis – duotas įrenginio pavadinimas.

Serijos numeris – išoriniai įrenginiai dažniausiai turi savo serijos numerį. CD / DVD tai yra duotos laikmenos, o ne CD įrenginio serijos numeris.

note

Pastaba

Jei šie parametrai nenustatomi, taisyklė ieškodama atitikmenų šios taisyklės nepaisys. Filtravimo parametrai visuose teksto laukuose neskiria didžiųjų bei mažųjų raidžių ir nepalaiko pakaitos simbolių (*, ?).

note

Pastaba

Jei norite peržiūrėti informaciją apie įrenginį, sukurkite šio tipo įrenginiui taisyklę, prijunkite įrenginį prie kompiuterio, tada patikrinkite išsamią įrenginio informaciją, kuri pateikiama Įrenginių valdymo žurnale.

Registravimo svarbumas

Visada – registruojami visi įvykiai.

Diagnostika – registruoja informaciją, reikalingą norint tiksliai suderinti programą.

Informacija – įrašo informacinius pranešimus, įskaitant sėkmingų naujinimų pranešimus ir visus pirmiau nurodytus įrašus.

Įspėjimai – įrašo kritines klaidas bei įspėjimo pranešimus ir siunčia juos į ERA Server.

Nėra – žurnalai nekuriami.

Taisyklės gali būti ribojamos tam tikriems vartotojams arba vartotojų grupėms įtraukiant juos į Vartotojų sąrašą:

Pridėti – atidaro objekto tipus: Vartotojų arba grupių dialogo langas leidžia pasirinkti norimus vartotojus.

Šalinti – šalina pasirinktą vartotoją iš filtro.

note

Pastaba

Ne visi įrenginiai gali būti filtruojami pagal vartotojo taisykles (pvz., vaizdo įrenginiai nepateikia informacijos apie vartotojus, tik apie veiksmus).