Saityno kontrolės taisyklių pridėjimas

Saityno kontrolės taisyklių lange galima rankiniu būdu sukurti arba keisti esamas saityno kontrolės filtravimo taisykles.

Vardas

Kad būtų patogiau nustatyti, įveskite taisyklės aprašymą į lauką Pavadinimas.

Įjungta

Spustelėkite jungiklį Įjungta, kad išjungtumėte arba įjungtumėte šią taisyklę. Tai gali būti naudinga, jei taisyklės nenorite panaikinti visam laikui.

Veiksmas

Pasirinkite Veiksmas pagal URL arba Veiksmas pagal kategoriją:

hmtoggle_plus0Veiksmas pagal URL
hmtoggle_plus0Veiksmas pagal kategoriją

Prieigos teisės

Leisti – bus suteikta prieiga prie URL adreso / kategorijos.

Įspėti – vartotojas bus įspėjamas apie URL adresą / kategoriją.

Blokuoti – bus blokuojamas URL adresas / kategorija.

Taikyti

Suteikia galimybę tam tikru laiku taikyti sukurtą taisyklę. Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite sukurtą laiko intervalą.

Daugiau informacijos apie Laiko intervalai

Registravimo pavojingumas

Visada – registruoja visus internetinius ryšius.

Diagnostika – registruoja informaciją, reikalingą norint tiksliai suderinti programą.

Informacija – įrašo informacinius pranešimus, įskaitant sėkmingų naujinimų pranešimus ir visus pirmiau nurodytus įrašus.

Įspėjimas – įrašo kritines klaidas ir įspėjimo pranešimus.

Nėra – žurnalai nekuriami.

note

Pastaba

Registravimo svarbą galima sukonfigūruoti atskirtai kiekvienam sąrašui. Žurnalus, kurių būsena yra Įspėjimas, gali sukurti ESET Security Management Center.

Vartotojų sąrašas

Pridėti – atveria dialogo langą Pasirinkti vartotojus arba grupes, kuriame galima pasirinkti pageidaujamus vartotojus. Jei vartotojas nenurodomas, taisyklė taikoma visiems vartotojams.

Šalinti – šalina pasirinktą vartotoją iš filtro.