SSL/TLS

ESET Endpoint Security gali ieškoti grėsmių ryšiuose, kuriuose naudojamas SSL protokolas. Galite rinktis įvairius nuskaitymo režimus SSL apsaugotiems ryšiams ištirti, naudodami patikimus sertifikatus, nežinomus sertifikatus arba sertifikatus, kurie yra neįtraukti į SSL apsaugotų ryšių tikrinimo procesą.

Įjungti SSL/TLS protokolo filtravimą – Protokolo filtravimas yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Galite išjungti SSL/TLS protokolų filtravimą dalyje Išplėstinis nustatymas > Saitynas ir el. paštas > SSL/TLS arba politikoje. Jei protokolo filtravimo funkcija išjungta, programa ryšių per SSL nenuskaito.

SSL/TLS protokolo filtravimo režimas siūlo tokias parinktis:

Filtravimo režimas

Aprašymas

Automatinis režimas

Numatytasis režimas nuskaitys tik reikiamas programas, pavyzdžiui, saityno naršykles ir el. pašto programas. Jį apeiti galima pasirenkant programas, kurių ryšiai bus nuskaitomi.

Interaktyvusis režimas

Jei įvesite naują SSL apsaugotą svetainę (su nežinomu sertifikatu), bus parodytas veiksmo pasirinkimo dialogo langas. Šis režimas leidžia sukurti SSL sertifikatų / programų, kurie nebus nuskaitomi, sąrašą.

Politikos režimas

Nurodykite šią parinktį norėdami nuskaityti visus SSL apsaugotus ryšius, išskyrus sertifikatų apsaugotus ryšius, kurie yra neįtraukti į tikrinimą. Jeigu užmezgamas naujas ryšys, naudojantis nežinomą pasirašytą sertifikatą, jums apie tai nebus pranešta ir ryšys bus automatiškai filtruojamas. Kai prisijungsite prie serverio su nepatikimu sertifikatu, kuris buvo pažymėtas kaip patikimas (jis yra patikimų sertifikatų sąraše), ryšys su šiuo serveriu bus leidžiamas, o šio ryšio kanalo turinys bus filtruojamas.

Naudodamiesi Filtruojamų SSL/TLS taikomųjų programų sąrašu galite tinkinti ESET Endpoint Security veikimą konkrečiose programose

Žinomų sertifikatų sąrašas leidžia tinkinti ESET Endpoint Security elgseną su konkrečiais SSL sertifikatais.

Pašalinti ryšius su patikimais domenais – kai įjungta, ryšiai su patikimais domenais nebus tikrinami. Domeno patikimumas nustatomas pagal integruotąjį baltąjį sąrašą.

Blokuoti šifruotąjį ryšį, naudojantį pasenusį protokolą SSL v2 – ryšys, naudojantis ankstesnę SSL protokolo versiją, bus automatiškai blokuojamas.

note

Pastaba

Adresai nebus filtruojami, jei įjungtas nustatymas „Exclude communication with trusted domains“ (neįtraukti ryšių su patikimais domenais) ir domenas laikomas patikimu.

Šakninis sertifikatas

Šakninis sertifikatas – kad SSL ryšys veiktų tinkamai jūsų naršyklėse / el. pašto programose, svarbu, kad ESET šakninis sertifikatas būtų įtrauktas į žinomų šakninių sertifikatų (leidėjų) sąrašą. Parinktis Įtraukti šakninį sertifikatą į žinomas naršykles turi būti įjungta. Nurodykite šią parinktį, kad automatiškai įtrauktumėte ESET šakninį sertifikatą į žinomas naršykles (pavyzdžiui, „Opera“ ir „Firefox“). Naršyklėse, naudojančiose sistemos sertifikavimo saugyklą, sertifikatas yra pridedamas automatiškai (pvz., „Internet Explorer“).

Norėdami taikyti sertifikatą nepalaikomoms naršyklėms, spustelėkite Peržiūrėti sertifikatą > Išsami informacija > Kopijuoti į failą... ir rankiniu būdu importuokite jį į naršyklę.

Sertifikato galiojimas

Jei sertifikato nepavyksta patikrinti naudojant TRCA sertifikatų saugyklą – atskirais atvejais interneto svetainės sertifikato nepavyksta patikrinti naudojant patikimos šakninio sertifikavimo tarnybos saugyklos (TRCA) saugyklą. Tai reiškia, kad sertifikatas yra kažkieno paties pasirašytas (pvz., saityno serverio arba smulkios įmonės administratoriaus) ir laikyti šį sertifikatą patikimu ne visada rizikinga. Daugelis stambių bendrovių (pvz., bankai) naudoja TRCA pasirašytą sertifikatą. Jei punktas Klausti apie sertifikato galiojimą yra pažymėtas (pagal numatytąją parinktį), vartotojas raginamas pasirinkti, kokį veiksmą vykdyti, kai užmezgamas šifruotasis ryšys. Galite pasirinkti Blokuoti sertifikatą naudojantį ryšį, kad būtų visada nutraukiamas šifruojamas ryšys su svetainėmis, naudojančiomis nepatikrintus sertifikatus.

Jei sertifikatas negalioja arba yra sugadintas – tai reiškia, kad sertifikato galiojimas baigėsi arba jis buvo netinkamai pasirašytas. Šiuo atveju rekomenduojame palikti punktą Blokuoti sertifikatą naudojantį ryšį pažymėtą.

note

Iliustruoti pavyzdžiai

Tolesni ESET žinių bazės straipsniai gali būti pasiekiami tik anglų kalba:

Sertifikatų pranešimai ESET produktuose

Lankantis tinklalapiuose rodomas pranešimas „Šifruotas tinklo duomenų srautas: nepatikimas sertifikatas“