Šifruotas tinklo srautas

Jei jūsų sistema sukonfigūruota naudoti SSL protokolų nuskaitymo procedūrą, toliau nurodytais dviem atvejais pasirodys dialogo langas, raginantis pasirinkti veiksmą:

Pirmiausia, jei svetainėje naudojamas nepatikrinamas arba negaliojantis sertifikatas, o ESET Endpoint Security yra sukonfigūruotas tokiais atvejais klausti naudotojo (pagal numatytuosius parametrus atsakymas yra „Taip“ dėl nepatikrinamų sertifikatų ir „Ne“ dėl negaliojančių sertifikatų), dialogo lange jūsų bus paklausta, ar tokį ryšį Leisti, ar Blokuoti. Jei sertifikatas nerandamasTrusted Root Certification Authorities store (TRCA), jis laikomas nepatikimu.

Antra, jei SSL protokolų filtravimo režimas yra nustatytas kaip Interaktyvusis režimas, dialogo lange, pateikiamame prie kiekvienos svetainės, jūsų bus paklausta, ar srautą Nuskaityti, ar Ignoruoti. Kai kurios programos tikrina, ar jų SSL srautas nėra kieno nors modifikuotas ar tikrintas: tokiais atvejais ESET Endpoint Security turi Ignoruoti tą srautą, kad programa ir toliau veiktų normaliai.

note

Iliustruoti pavyzdžiai

Tolesni ESET žinių bazės straipsniai gali būti pasiekiami tik anglų kalba:

Sertifikatų pranešimai ESET produktuose

Lankantis tinklalapiuose rodomas pranešimas „Šifruotas tinklo duomenų srautas: nepatikimas sertifikatas“

Abiem atvejais vartotojas gali nurodyti įsiminti pasirinktą veiksmą. Įrašyti veiksmai yra laikomi Žinomų sertifikatų sąraše.