Aptikti įrenginiai

Mygtukas Pateikti parodo visų šiuo metu prijungtų įrenginių apžvalgą su informacija apie įrenginio tipą, įrenginio tiekėją, modelį ir serijos numerį (jei toks yra).

Jei įrenginys pasirenkamas (iš sąrašo „Aptikti įrenginiai“) ir paspaudžiama Gerai, pasirodo taisyklių rengyklės langas su iš anksto apibrėžta informacija (galima koreguoti visus parametrus).