Įrenginio kontrolės taisyklių rengyklė

Lange Įrenginio kontrolės taisyklių rengyklė rodomos esančios taisyklės ir jame galima tiksliai kontroliuoti išorinius įrenginius, kuriuos vartotojai prijungia prie kompiuterio.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrečius įrenginius galima leisti arba blokuoti pagal jų vartotoją, vartotojų grupę ar bet kuriuos kelis papildomus parametrus, kuriuos galima nustatyti taisyklės konfigūracijoje. Taisyklių sąraše yra keletas taisyklės aprašymų, tokių kaip išorinio įrenginio pavadinimas, tipas, veiksmas, kurį reikia atlikti po to, kai išorinis įrenginys prijungiamas prie jūsų kompiuterio, ir žurnalo svarba.

Spustelėkite Pridėti arba Redaguoti norėdami tvarkyti taisyklę. Panaikinkite žymės langelio Įjungta žymėjimą šalia taisyklės, kad išjungtumėte ją, kol ją vėl norėsite naudoti. Pasirinkite vieną ar kelias taisykles ir spustelėkite Naikinti, kad taisyklę (-es) panaikintumėte visam laikui.

Kopijuoti – sukuriama nauja taisyklė su iš anksto nustatytomis parinktimis, naudojamomis kitoje pasirinktoje taisyklėje.

Spustelėkite parinktį Susieti, kad automatiškai susietumėte nešiojamosios laikmenos įrenginio parametrus, skirtus prie kompiuterio prijungtiems įrenginiams.

Taisyklės sąraše išdėstomos pagal prioritetus: kuo aukštesnis prioritetas, tuo arčiau viršaus yra taisyklė. Taisykles galite perkelti spustelėdami UP_DOWN Viršus / aukštyn / žemyn / apačia; jas galite perkelti po vieną arba grupėmis.

Įrenginio kontrolės žurnale registruojami visi įvykiai, kai buvo suaktyvinta įrenginio kontrolė. Žurnalo įrašai gali būti peržiūrimi iš pagrindinio ESET Endpoint Security programos lango, pasirinkus Įrankiai > Žurnalo failai.