Įrenginių grupės

warning

Įspėjimas

Prie kompiuterio prijungtas įrenginys gali kelti saugumo pavojų.

Įrenginių grupių langas yra padalytas į dvi dalis. Dešinėje lango pusėje yra įrenginių, kurie priklauso atitinkamai grupei, sąrašas, o kairėje – sukurtos grupės. Pasirinkite grupę su reikiamu įrenginių sąrašu, kad ji būtų parodyta dešiniajame polangyje.

Atidarę įrenginių grupių langą ir pasirinkę grupę galite į sąrašą pridėti įrenginių arba jų pašalinti. Kita būdas pridėti įrenginių prie grupės – importuoti juos iš failo. Arba galite spustelėti mygtuką Surinkti, kad visi prie kompiuterio prijungti įrenginiai būtų pateikti lange Aptikti įrenginiai. Spustelėdami Gerai sudarytame sąraše pasirinkite įrenginius, kuriuos norite pridėti prie grupės.

Valdymo elementai

Pridėti – galite pridėti grupę įrašydami jos pavadinimą, arba pridėti įrenginį prie esamos grupės (jei norite, galite nurodyti daugiau informacijos, pavyzdžiui, tiekėjo pavadinimą, modelį ir serijos numerį) – tai priklauso nuo to, kurioje lango dalyje spustelite mygtuką.

Redaguoti – jums leidžiama keisti pasirinktos grupės pavadinimą ar įrenginio parametrus (teikėją, modelį, serijos numerį).

Naikinti – atsižvelgiant į tai, kurioje lango dalyje spustelėjote mygtuką, panaikinama pasirinkta grupė ar įrenginys.

Importuoti – importuojamas įrenginių sąrašas iš failo.

Mygtukas Pateikti parodo visų šiuo metu prijungtų įrenginių apžvalgą su informacija apie įrenginio tipą, įrenginio tiekėją, modelį ir serijos numerį (jei toks yra).

Baigę tinkinti, spustelėkite Gerai. Spustelėkite Atšaukti, jei langą Įrenginių grupės norite uždaryti neįrašę pakeitimų.

example

PAVYZDYS

Galite sukurti įvairias įrenginių grupes, kurioms bus taikomos skirtingos taisyklės. Be to, galite sukurti tik vieną įrenginių grupę, kuriai bus taikoma taisyklė su veiksmu Skaityti / rašyti arba Tik skaityti. Taip užtikrinama, kad bus blokuojami įrenginių valdymo neatpažinti įrenginiai, kai juos prijungiate prie kompiuterio.

Atminkite, kad ne visos teisės (veiksmai) suteikiamos visų tipų įrenginiams. Jei naudojate atminties įrenginį, leidžiami visi keturi veiksmai. Ne atminties įrenginiuose leidžiami tik trys veiksmai (pavyzdžiui, veiksmas Tik skaitomas negali būti taikomas „Bluetooth“, todėl „Bluetooth“ įrenginys gali būti tik leidžiamas, užblokuotas arba dėl jo pateikiamas įspėjimas).