Zajednička lokalna predmemorija

Zajednička lokalna predmemorija poboljšava performanse u virtualnim okruženjima jer uklanja potrebu za dvostrukim skeniranjem na mreži. Tako se svaka datoteka skenira samo jednom i pohranjuje u zajedničku predmemoriju. Aktivirajte Mogućnost predmemoriranja da biste spremili informacije o skeniranjima datoteka i mapa na mreži u lokalnoj predmemoriji. Ako pokrenete novo skeniranje, ESET Endpoint Security će potražiti skenirane datoteke u predmemoriji. Ako se datoteke podudaraju, bit će izuzete od skeniranja.

Podešavanje za Server predmemorije sadrži sljedeće:

Naziv hosta – Naziv ili IP adresa računala na kojem se nalazi predmemorija.

Port – Broj porta koji se upotrebljava za komunikaciju (isto kao što je postavljeno pod Zajednička lokalna predmemorija).

Lozinka – Po potrebi navedite lozinku za ESET Shared local cache.