rezidentna zaštita

Rezidentna zaštita u sustavu nadzire sve događaje povezane s antivirusnom zaštitom. U svim se datotekama skeniranjem provjerava postojanje zlonamjernog koda u trenutku njihova otvaranja, stvaranja ili pokretanja na računalu.

CONFIG_AMON

Prema standardnim postavkama rezidentna zaštita sistemskih datoteka pokreće se prilikom pokretanja sustava i omogućuje neometano skeniranje. Ne preporučujemo deaktiviranje opcija Aktiviraj rezidentnu zaštitu sistemskih datoteka u odjeljku Napredno podešavanje pod stavkom Modul detekcije > Rezidentna zaštita sistemskih datoteka > Osnovno.

Mediji za skeniranje

Prema standardnim postavkama skeniraju se sve vrste medija radi otkrivanja potencijalnih prijetnji:

Lokalni pogoni – Nadzor svih tvrdih diskova sustava.

Izmjenjivi mediji – Nadzire CD-ove i DVD-ove, USB uređaje za pohranu, Bluetooth uređaje itd.

Mrežni pogoni – Skenira sve prijavljene mrežne pogone.

Promjenu tih standardnih postavki preporučujemo samo u iznimnim slučajevima, primjerice ako nadzor određenog medija značajno usporava prijenos podataka.

Skeniraj pri

Prema standardnim postavkama sve se datoteke skeniraju prilikom otvaranja, stvaranja ili izvršavanja. Preporučujemo da zadržite standardne postavke zato što osiguravaju maksimalnu razinu rezidentne zaštite računala:

Otvorenim datotekama – Aktivira ili deaktivira skeniranje kada su datoteke otvorene.

Stvaranju datoteka – Aktivira ili deaktivira skeniranje pri stvaranju ili izmjeni datoteka.

Pokretanje datoteka – Aktivira ili deaktivira skeniranje pri pokretanju datoteka.

Pristup izmjenjivim medijima – Aktivira ili deaktivira skeniranje pokrenuto pristupom određenim izmjenjivim medijima s prostorom za pohranu.

Rezidentna zaštita provjerava sve vrste medija, a pokreću je različiti događaji u sustavu, poput pristupa datoteci. Pomoću metoda za otkrivanje u tehnologiji ThreatSense (opisane su u odjeljku Podešavanje parametara sustava ThreatSense) rezidentna zaštita može se konfigurirati tako da s novostvorenim datotekama postupa drugačije nego s postojećim datotekama. Primjerice, možete konfigurirati rezidentnu zaštitu da detaljnije nadzire novostvorene datoteke.

Radi postizanja minimalnog utjecaja na sustav pri upotrebi rezidentne zaštite već skenirane datoteke ne skeniraju se ponovno (osim ako su izmijenjene). Datoteke se ponovno skeniraju odmah nakon svake aktualizacije modula za otkrivanje. To se ponašanje konfigurira s pomoću opcije Smart optimizacija. Ako je Smart optimizacija deaktivirana, sve se datoteke skeniraju u trenutku kada im se pristupa. Da biste promijenili tu postavku, pritisnite F5 i otvorite Napredno podešavanje da bi se otvorio prozor Modul za otkrivanje > Rezidentna zaštita. Kliknite ThreatSense parametri > Ostalo i odaberite ili poništite odabir opcije Aktiviraj Smart optimizaciju.