Konfiguracija zapisivanja

Konfiguraciji zapisivanja u programu ESET Endpoint Security može se pristupiti s glavnog prozora programa. Kliknite Podešavanje > Napredno podešavanje > Alati > Dnevnici. Odjeljak dnevnika koristi se za definiranje načina upravljanja dnevnicima. Da bi oslobodio prostor na tvrdom disku, program automatski briše starije zapise. Za dnevnike možete definirati sljedeće mogućnosti:

Minimalni opseg vođenja dnevnika – Tu se određuje minimalni opseg podataka za događaje koji se zapisuju u dnevnik.

Dijagnostički – Zapisuju se sve informacije potrebne za detaljno konfiguriranje programa te svi prethodno navedeni zapisi.

Informativno – Zapisuju se sve informativne poruke, uključujući uspješne aktualizacije, te svi prethodno navedeni zapisi.

Upozorenja – Zapisuju se kritične pogreške i poruke s upozorenjima.

Pogreške – Zapisuju se pogreške kao što je „Pogreška preuzimanja datoteke” i kritične pogreške.

Kritično – Zapisuju se samo kritične pogreške (pogreška pri pokretanju antivirusne zaštite, ugrađeni firewall, itd.).

note

Napomena

Kada odaberete razinu opsega dijagnostike, zapisat će se sve blokirane veze.

Unosi u dnevniku koji su stariji od broja dana definiranog u polju Automatski izbriši zapise starije od (dana) automatski će se izbrisati.

Automatski optimiziraj dnevnike – Kada je ova opcija aktivirana, dnevnici će se automatski defragmentirati ako je postotak fragmentacije viši od vrijednosti naznačene u polju Ako broj nekorištenih zapisa premašuje (%).

Kliknite Optimiziraj za pokretanje defragmentiranja dnevnika. Uklanjaju se svi prazni unosi u dnevnik kako bi se poboljšala radna svojstva i brzina obrade. To poboljšanje primjećuje se osobito ako dnevnici sadrže velik broj unosa.

Mogućnost Aktiviraj tekstualni protokol omogućuje pohranu dnevnika u drugom formatu, zasebno od dnevnika:

Ciljani direktorij – Odaberite direktorij u kojem će se pohraniti dnevnici (odnosi se samo na Tekst/CSV). Možete kopirati put ili odabrati drugi direktorij klikom na Očisti. Svaki odjeljak dnevnika ima vlastitu datoteku s unaprijed definiranim nazivom datoteke (primjerice, virlog.txt za odjeljak Otkrivene prijetnje u dnevniku ako želite koristiti običan format tekstualne datoteke za pohranu dnevnika).

Vrsta – ako odaberete format datoteke Tekst, dnevnici će se pohraniti u tekstualnoj datoteci i podaci će se razdvojiti na kartice. Isto se primjenjuje za podatke odvojene zarezom u CSV datoteci. Ako odaberete Događaj, dnevnici će se umjesto u datoteku pohranjivati u dnevnik Windows Event (može se pregledati uz pomoć programa Event Viewer na upravljačkoj ploči).

Izbriši sve dnevnike – briše sve pohranjene dnevnike koji su trenutačno odabrani u padajućem izborniku Vrsta. Prikazat će se obavijest o uspješnom brisanju dnevnika.

Aktiviraj praćenje konfiguracijskih promjena u dnevniku provjere – informira vas o svakoj promjeni konfiguracije. Pogledajte odjeljak Dnevnici provjere za više informacija.

note

ESET Log Collector

Kako biste pomogli u bržem rješavanju problema, tvrtka ESET od vas može zatražiti dnevnike s vašeg računala. ESET Log Collector omogućuje lako prikupljanje potrebnih informacija. Dodatne informacije o alatu ESET Log Collector potražite u članku u ESET-ovoj bazi znanja.