Práce s ESET Endpoint Security

V ESET Endpoint Security můžete na záložce Nastavení konfigurovat úroveň ochrany počítače, webu, e-mailu a sítě.

note

Poznámka

Při vytváření politiky v ESET Security Management Center Web Console můžete u každého nastavení definovat příznak, který ovlivňuje, zda se nastavení na klienta propíše (a nebude možné jej lokálně měnit), a zda jej může přepsat nastavení z politiky aplikovaná později. Pro více informací o příznacích se podívejte do online nápovědy ESMC.

PAGE_SETUP

Záložka Nastavení obsahuje následující sekce:

Počítač

Síť

Web a mail

V sekci Počítač můžete zapnout nebo vypnout následující komponenty:

Rezidentní ochrana souborového systému – všechny soubory jsou kontrolovány v momentu, kdy je vytvoříte, otevřete nebo spustíte.

Správa zařízení – prostřednictvím tohoto modulu dokáže produkt omezit přístup k výměnných médií (CD/DVD/USB/...). Přístup můžete omezit pouze pro čtení nebo úplně zakázat a pravidla lze aplikovat na konkrétního uživatele nebo celé skupiny uživatelů. Tuto funkci můžete použít v případě, kdy chcete uživatelům například zabránit připojování výměnných médií k počítači.

Host Intrusion Prevention System (HIPS) – systém HIPS monitoruje události uvnitř operačního systému a reaguje na ně na základě pravidel předdefinovaných pravidel společností ESET,

Advanced Memory Scanner (Pokročilá kontrola paměti) v kombinaci s blokováním zneužití bezpečnostních děr (Exploit Blocker) poskytuje účinnou ochranu proti škodlivému kódu, který využívá obfuskaci a šifrování pro zabránění detekce. Tato funkce je standardně zapnuta. Pro více informací se podívejte do slovníku pojmů.

Exploit Blocker – tato funkce poskytuje další bezpečnostní vrstvu a chrání známé aplikace se zranitelnými bezpečnostními dírami (například webové prohlížeče, e-mailové klienty, PDF čtečky). Tato funkce je standardně zapnuta. Pro více informací se podívejte do slovník pojmů.

Ochrana proti ransomware – tato součást představuje další vrstvu do modulu HIPS a je plně funkční pouze s aktivní technologií ESET LiveGrid®. Více informací o tomto typu ochrany naleznete ve slovníku pojmů.

Prezentační režim – po aktivaci Prezentačního režimu vás ESET nebude obtěžovat bublinovými upozorněními a sníží zátěž na CPU. Zároveň hlavní okno změní barvu na oranžovou a upozorní vás na potenciální bezpečnostní riziko.

V sekci Síťová ochrana můžete konfigurovat Firewall, Ochranu proti síťovým útokům (IDS) a Ochranu proti zapojení do botnetu.

V sekci Web a mail můžete zapnout nebo vypnout následující moduly:

Filtrování obsahu webu – blokuje webové stránky, které mohou obsahovat potenciálně nežádoucí obsah. Administrátor může na základě 27 předdefinovaných kategorií zablokovat přístup na konkrétní vybrané stránky,

Ochrana přístupu na web –  pokud je zapnuta, veškerá komunikace přes HTTP nebo HTTPs je kontrolována na přítomnost škodlivého kódu,

Ochrana poštovních klientůzabezpečuje kontrolu poštovní komunikace přijímané prostřednictvím POP3 a IMAP protokolu,

Antispamová ochrana – kontroluje na přítomnost nevyžádané pošty,

Anti-Phishingová ochrana chrání vás před pokusy o získání hesel, bankovních dat a dalších důvěrných informací z webových stránek, které se tváří jako legitimní.

Pro dočasné deaktivování konkrétního modulu klikněte na zelený přepínač MODULE_ENABLED. Mějte na paměti, že tím dojde ke snížení úrovně ochrany počítače.

Pro opětovné aktivování vypnutého bezpečnostního modulu klikněte na červený přepínač MODULE_DISABLED pro znovu aktivování konkrétního modulu.

U modulu, jehož nastavení (zapnuto/vypnuto) máte definováno prostřednictvím ESMC/ERA/ESET PROTECT Cloud politiky, se zobrazí ikona zámku MODULE_LOCKED. Nastavení takové komponenty aplikované politikou z ESET Security Management Center může změnit pouze autentifikovaný uživatel z Active Directory (například přihlášený administrátor) nebo uživatel, který zná odpovídající heslo. Více informací o dočasné změně nastavení naleznete v online dokumentaci ESMC.

note

Poznámka

Pokud vypnete výše uvedeným způsobem jednotlivý bezpečnostní modul, automaticky se znovu zapne po restartování počítače.

Pro přístup do detailního nastavení konkrétního modulu klikněte na ozubené kolečko GEAR. Další možnosti naleznete v dolní části okna.

Pro načtení již existující konfigurace z .xml konfiguračního souboru nebo pro uložení aktuálního nastavení do souboru klikněte na Import a export nastavení. Pro více informací přejděte do kapitoly Import a export nastavení.

Pokud chcete zobrazit detailní nastavení, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení nebo stiskněte klávesu F5.