Síť

V sekci Síť máte rychlý přístup k následujícím komponentám, případně jejich konfiguraci v Rozšířeném nastavení:

Firewall – přímo z kontextového menu dostupného po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka GEAR můžete rovnou změnit režimu filtrování ESET Firewallu. Vybráním možnosti Nastavit… si zobrazíte detailní možnosti jeho konfigurace. Ke stejnému nastavení se dostane po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu, kdy následně v Rozšířeném nastavení přejdete do sekce Síťová ochrana > Firewall.

Ochrana proti síťovým útokům (IDS) – tato funkce analyzuje obsah síťové komunikace a chrání vás před síťovými útoky. Komunikace vyhodnocená jako škodlivá, bude blokována. Zároveň vás ESET Endpoint Security upozorní na případy, kdy se připojujete k nezabezpečené nebo slabě zabezpečené bezdrátové síti.

Ochrana proti zapojení do botnetu – tato funkce zajišťuje ochranu před škodlivým kódem, který se počítač snaží zapojit do botnetu. Ochranu proti zapojení do botnetu můžete dočasně deaktivovat pomocí přepínače MODULE_ENABLED note

Připojené sítě – v této části se zobrazí sítě, ke kterým jste připojeni. Po kliknutí na ozubené kolečko můžete nastavit režim ochrany v síti. Po kliknutí na tlačítko Síťové adaptéry se zobrazí dialogové okno s přehledem síťových adaptérů a k nim přiřazeným profilům firewallu společně s důvěryhodnou zónou. Pro více informací přejděte do kapitoly Síťové adaptéry.

Seznam dočasně blokovaných IP adreszobrazí seznam IP adres, ze kterých byl zjištěn útok na tento počítač, a z tohoto důvodu byla dočasně zablokována komunikace z těchto adres. Pro více informací klikněte na tuto možnost a následně stiskněte klávesu F1.

Průvodce řešením problémů – pomáhá s řešením problémů se síťovou komunikací, kterou ovlivnil ESET Firewall. Pro více informací přejděte do kapitoly Průvodce řešením problémů.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Po kliknutí na ozubené kolečko GEAR u položky Firewall se zobrazí kontextové menu s následujícími možnostmi:

Nastavit… – otevře rozšířené nastavení firewallu, kde můžete detailně definovat režimy filtrování.

Blokovat veškerou komunikaci – každá příchozí a odchozí komunikace je firewallem bez upozornění uživatele zablokována. Použití této možnosti je vhodné při podezření na možná kritická bezpečnostní rizika, která vyžadují odpojení systému od sítě. Pokud je komunikace zablokována, obnovíte ji po kliknutí na Povolit veškerou komunikaci.

Dočasně vypnout firewall – opak k funkci pro blokování veškeré komunikace. Při použití této možnosti je filtrování komunikace firewallem úplně vypnuto a všechna příchozí i odchozí spojení jsou povolena. Pokud je firewall vypnutý, obnovíte jej kliknutím na Zapnout firewall.

Automatický režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na automatický.

Interaktivní režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na interaktivní.