Prezentační režim

Prezentační režim je funkce pro uživatele, kteří nechtějí být nejen v režimu celé obrazovky rušeni vyskakujícími okny a chtějí minimalizovat veškeré nároky na zatížení procesoru. Prezentační režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Prezentační režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně na záložce Nastavení > Počítač. V Rozšířeném nastavením (dostupném po stisknutí klávesy F5) na záložce Nástroje > Prezentační režim můžete aktivovat funkci Automaticky zapnout Prezentační režim při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku pro zajištění, že ESET Endpoint Security automaticky aktivuje Prezentační režim při spuštění aplikace v režimu celé obrazovky. Zapnutí Prezentačního režimu může představovat potenciální bezpečnostní riziko, a proto se ikonka ochrany na liště změní na oranžovou a zobrazí se upozornění Prezentační režim je zapnutý.

Vybráním možnosti Automaticky zapnout Prezentační režim při zobrazení aplikací na celou obrazovku se Prezentační režim automaticky zapne po spuštění aplikace na celou obrazovku a po jejím ukončení se vypne. Tato možnost je užitečná pro okamžité aktivování Prezentačního režimu po spuštění hry nebo zahájení prezentace.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat Prezentační režim a následně definovat interval, po jehož uplynutí se Prezentační režim automaticky vypne.

note

Poznámka

Pokud je firewall v Interaktivním režimu a zapnete Prezentační režim, mohou se vyskytnout problémy s připojením do internetu. Toto může představovat problém například pokud spouštíte hru, která se připojuje do internetu. Je to způsobeno tím, že za normálních okolností by si firewall vyžádal potvrzení připojení (pokud nejsou definována žádná pravidla nebo výjimky pro spojení), ale v Prezentačním režimu jsou všechna vyskakovací okna vypnuta. Řešením je definovat pravidla nebo výjimky pro každou aplikaci, která by mohla mít konflikt s tímto chováním nebo použít jiný režim filtrování firewallu. Mějte také na paměti, že pokud při zapnutém Prezentačním režimu pracujete s aplikací nebo stránkou, která představuje potenciální riziko, pak bude tato stránka zablokována, ale nezobrazí se žádné vysvětlení nebo varování, protože jsou vypnuté všechny akce vyžadující zásah uživatele.