Rozšířené nastavení Ochrany přístupu na web

Podrobné možnosti konfigurace naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně) na záložce Web a mail > Ochrana přístupu na web > Obecné:

Zapnout ochranu přístupu na web – pokud je tato možnost vypnutá, nebude funkční ochrana přístupu na web ani Anti-Phishingová ochrana.

Zapnout rozšířenou kontrolu skriptů v prohlížeči – pokud je tato možnost zapnutá, automaticky bude detekční jádro kontrolovat všechny JavaScript programy spuštěné internetovými prohlížeči.

note

Poznámka

V rámci zajištění bezpečnosti nedoporučujeme ochranu přístupu na web vypínat.