ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Profili skeniranja

Postoje 4 unapred definisana profila skeniranja u programu ESET Endpoint Security:

  • Smart skeniranje – Ovo je podrazumevani profil naprednog skeniranja. Profil Smart skeniranja koristi tehnologiju Smart optimizacije, koja isključuje datoteke za koje je utvrđeno da su bile čiste u prethodnom skeniranju i nisu menjane od tog skeniranja. Ovo omogućava kraće vreme skeniranja uz minimalni uticaj na bezbednost sistema.
  • Skeniranje kontekstualnog menija – Možete da pokrenete skeniranje na zahtev bilo koje datoteke u kontekstualnom meniju. Profil Skeniranja kontekstualnog menija omogućava vam da definišete konfiguraciju skeniranja koja će se koristiti kada aktivirate skeniranje na ovaj način.
  • Duboko skeniranje – Profil Dubokog skeniranja ne koristiti Smart optimizaciju prema podrazumevanim postavkama, tako da nijedna datoteka nije isključena iz skeniranja kada koristite ovaj profil.
  • Skeniranje računara – Ovo je podrazumevani profil koji se koristi za standardno skeniranje računara.

Vaše željene parametre skeniranja možete da sačuvate za buduće skeniranje. Preporučujemo da kreirate različit profil (sa različitim ciljevima skeniranja, metodima skeniranja i drugim parametrima) za svako redovno korišćeno skeniranje.

Da biste kreirali novi profil, otvorite Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skeniranja malvera > Skeniranje na zahtev > Lista profila > Uredi. Prozor Menadžer profila obuhvata padajući meni Izabrani profil koji navodi postojeće profile skeniranja i opciju za kreiranje novog. Za pomoć pri kreiranju profila koji odgovara vašim potrebama, pogledajte ThreatSense, gde su navedeni opisi svih parametara za podešavanje skeniranja.


note

Pretpostavimo da želite da kreirate sopstveni profil skeniranja i da vam konfiguracija Skeniraj računar delimično odgovara, ali ne želite da skenirate runtime packer stavke ili potencijalno nebezbedne aplikacije, a želite i da primenite Uvek saniraj otkrivenu stavku. Unesite ime novog profila u prozor Menadžer profila i kliknite na dugme Dodaj. Izaberite novi profil u padajućem meniju Izabrani profil i podesite preostale parametre tako da ispunjavaju vaše zahteve, a zatim kliknite na dugme U redu da biste sačuvali svoj novi profil.