ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Skeniranja malvera

Odeljku Skeniranja malvera može da se pristupi preko menija Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skeniranja malvera i omogućava vam da konfigurišete parametre skeniranja za profile skeniranja.

Skeniranje na zahtev

Izabrani profil – Određen skup parametara koji se koristi prilikom skeniranja na zahtev. Da biste kreirali novi, kliknite na stavku Uredi pored opcije Lista profila. Detaljnije informacije potražite u poglavlju Profili skeniranja.

Kada izaberete profil skeniranja, možete da konfigurišete sledeće opcije:

Ciljevi skeniranja – Ako želite da skenirate samo određeni cilj ili grupu ciljeva, izaberete stavku Uredi pored opcije Ciljevi skeniranja i izaberite opciju u strukturi fascikle (stabla). Detaljnije informacije potražite u poglavlju Ciljevi skeniranja.

Odgovori otkrivanja za skeniranje na zahtev – Možete da konfigurišete nivoe izveštavanja i zaštite za svaki profil skeniranja. Prema podrazumevanim postavkama, profili skeniranja koriste isto podešavanje kao što je definisano u okviru opcije Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu. Deaktivirajte prekidač pored opcije Korišćenje odgovora otkrivanja da biste konfigurisali prilagođeno izveštavanje i nivoe zaštite. Pogledajte odeljak Zaštite za detaljno objašnjenje nivoa izveštavanja i zaštite.

ThreatSense – Opcije naprednih podešavanja, kao što su oznake tipa datoteka koje želite da kontrolišete i korišćene metode otkrivanja. Pogledajte ThreatSense za više informacija.