ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Pravila

Pravila zaštite od napada grubom silom vam omogućavaju da kreirate, uređujete i pregledate pravila za dolazne i odlazne mrežne veze. Unapred definisana pravila ne mogu da se urede ili uklone.

Upravljanje pravilima za zaštitu od napada grubom silom

  • Dodaj – Kliknite da biste kreirali novo pravilo za zaštitu od napada grubom silom.
  • Uredi – Kliknite da biste uredili postojeće pravilo za zaštitu od napada grubom silom.
  • Ukloni – Izaberite i kliknite ako želite da uklonite postojeći izuzetak sa liste IDS pravila.
  • UP_DOWN Vrh/nagore/nadole/dno – Podesite nivo prioriteta za pravila.

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_EXCEPTION


note

Da bi se obezbedio najviši mogući nivo zaštite, pravilo blokiranja sa najnižom vrednošću za Maks. broj pokušaja primenjuje se čak i ako je pravilo postavljeno niže na listi pravila kada više pravila blokiranja odgovaraju uslovima otkrivanja.

Uređivač pravila

Ime – Ime pravila.

Aktivirano – Deaktivirajte prekidač ako želite da zadržite pravilo na listi, ali ne želite da ga primenite.

Radnja – Odaberite da li želite da se Zabrani ili Dozvoli veza ako su ispunjena podešavanja pravila.

Protokol – Protokol komunikacije koji ovo pravilo proverava.

Profil – Možete da izaberete profil mrežne veze na koji će se primeniti ovo pravilo.

Maks. broj pokušaja – Maksimalni broj dozvoljenih pokušaja ponavljanja napada dok se IP adresa ne blokira i doda na crnu listu.

Period zadržavanja crne liste (min) – Podešava vreme isteka adrese sa crne liste.

Izvorna IP adresa – Lista IP adresa/opsega/podmreža. Kada ima više adresa, moraju da budu odvojene zarezom.

Izvorni IP skupovi – Skup IP adresa koje ste već definisali u okviru opcije IP skupovi.

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_EXCEPTION_EDIT