ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Statusi aplikacija

Da biste konfigurisali koji statusi aplikacija se prikazuju (na primer, kada pauzirate zaštitu od virusa i spajvera ili aktivirate režim za prezentacije), otvorite meni Napredno podešavanje > Obaveštenja i izaberite Uredi pored opcije Statusi aplikacija.

Status aplikacije se prikazuje i ako proizvod nije aktiviran ili ako je licenca istekla. Možete da promenite ovo podešavanje putem Polise za ESET PROTECT On-Prem.

CONFIG_APPLICATION_STATUS