ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Obaveštenja na radnoj površini

Obaveštenje na radnoj površini predstavljeno je malim prozorom za obaveštenje pored sistemske trake zadataka. Podrazumevano je podešeno da se prikazuje 10 sekundi, a zatim polako nestaje. Ovo je glavni način na koji program ESET Endpoint Security komunicira sa korisnikom i obaveštava ga o uspešnom ažuriranju proizvoda, novim povezanim uređajima, završetku zadataka skeniranja na viruse ili novoj pronađenoj pretnji.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Prikaži obaveštenja na radnoj površini – Preporučujemo vam da ostavite ovu opciju aktiviranu kako bi proizvod mogao da vas obaveštava o novim događajima.

Obaveštenja na radnoj površini – Kliknite na opciju Uredi da biste aktivirali ili deaktivirali određena Obaveštenja na radnoj površini.

Ne prikazuj obaveštenja kada su pokrenute aplikacije u režimu celog ekrana – Potiskuje sva obaveštenja koja ne zahtevaju interakciju prilikom pokretanja aplikacija u režimu celog ekrana.

Trajanje – Podešava trajanje vidljivosti obaveštenja. Vrednost mora da bude između 3-30 sekundi.

Prozirnost – Podešava procenat prozirnosti obaveštenja. Podržani opseg je između 0 (bez prozirnosti) i 80 (veoma velika prozirnost).

Minimalni opseg prikazanih događaja – Podešava prikazani početni nivo ozbiljnosti obaveštenja. U padajućem meniju izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa i svih gorenavedenih zapisa.
  • Informativni – Evidentiraju se informativne poruke, kao što su nestandardni mrežni događaji, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju, kao i svi gorepomenuti zapisi.
  • Upozorenja – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja (na primer, neuspelo ažuriranje).
  • Greške – Zapisuju se greške (zaštita dokumenata nije pokrenuta) i kritične greške.
  • Kritično – Evidentira samo kritične greške prilikom pokretanja zaštite od virusa ili zaraženog sistema.

Na sistemima sa više korisnika prikaži obaveštenja na ekranu ovog korisnika – Omogućava izabranom nalogu da prima obaveštenja na radnoj površini. Na primer, ako ne koristite administratorski nalog, unesite puno ime naloga i obaveštenje na radnoj površini će biti prikazano za navedeni nalog. Samo jedan korisnički nalog može da prima obaveštenja na radnoj površini.

Dozvolite da obaveštenja preuzmu fokus na ekranu – Obaveštenja će preuzeti fokus na ekranu i moći će da im se pristupi kombinacijom tastera Alt+Tab.