ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Kako može da se smanji ESET Endpoint Security korisnički interfejs

Kada se upravlja daljinski, možete da primenite unapred definisanu polisu „Vidljivost“.

U suprotnom, ručno obavite sledeće korake:

  1. Pritisnite F5 da biste pristupili opciji „Napredno podešavanje“, a zatim raširite opcije Korisnički interfejs > Elementi korisničkog interfejsa.
  2. Podesite Režim pokretanja na željenu vrednost. Više informacija o režimu pokretanja.
  3. Deaktivirajte Prikaži pozdravni ekran pri pokretanju programa i Koristi zvučni signal.
  4. Konfigurišite Obaveštenja.
  5. Konfigurišite Statusi aplikacija.
  6. Konfigurišite Poruke potvrde.
  7. Konfigurišite Okviri sa upozorenjima i porukama.