ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Dodavanje/uređivanje adrese

Ovaj prozor omogućuje dodavanje ili uređivanje adrese u stavci Upravljanje popisima adresa i konfiguriranje poduzete radnje:

Adresa e-pošte – adresa na koju će se pravilo primjenjivati. Zamjenski znakovi nisu podržani.

Naziv – prilagođeni naziv pravila.

Radnja – radnja koju treba poduzeti ako adresa e-pošte kontakta odgovara adresi navedenoj u polju Adresa e-pošte:

  • Dopusti – adrese koje se smatraju sigurnima i od kojih želite primati poruke.
  • Blokiraj – adrese koje se smatraju nesigurnima/spamom i od kojih ne želite primati poruke.
  • Iznimka – adrese koje se uvijek provjeravaju radi spama i koje se mogu lažirati i upotrebljavati za slanje spama.

Cijela domena – odaberite ovu opciju ako želite da se pravilo primijeni na cijelu domenu kontakta (ne samo na adresu navedenu u polju Adresa e-pošte nego na sve adrese e-pošte u domeni address.info).

Domene niže razine – odaberite ovu opciju ako želite da se pravilo primijeni na domene niže razine kontakta (address.info predstavlja domenu, dok my.address.info predstavlja poddomenu).