ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Dijaloški prozor – kontrola weba

Glavna značajka kontrole weba kontroliranje je web stranica kojima se pristupa za svakog korisnika unutar mreže tvrtke. Mrežni administrator mora moći definirati kategorije web stranica kojima će korisnici moći pristupiti, bilo za zasebne korisnike ili za korisničke grupe. Integracija sa servisima direktorija omogućit će korištenje grupa Active Directory za konfiguraciju kontrole weba. Ova je funkcija standardno deaktivirana. Ako želite aktivirati ovu značajku, uključite stavku Aktiviranje kontrole weba. Kliknite Uredi za pristup uređivaču pravila. Kliknite Uredi uz mogućnost Uređivač grupe kako biste izmijenili unaprijed definirane grupe ili kliknite Uredi uz mogućnost Uređivač URL grupa kako biste dodali novu URL grupu.