ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

URL grupe

URL grupe omogućuju vam stvaranje grupe koja sadrži nekoliko URL veza za koje želite stvoriti pravilo (dopuštanje/blokiranje određene web stranice).

Stvaranje nove URL grupe

Za stvaranje nove URL grupe kliknite Dodaj i unesite naziv nove URL grupe.

Upotreba URL grupa može biti korisna kada administrator želi da stvorite pravilo za više web stranica (koje su blokirane ili dopuštene prema vašem odabiru).

Dodajte URL adrese na popis URL grupe – ručno

CONFIG_PARENTAL_URL_GROUP

Da biste na popis dodali novu URL adresu, odaberite URL grupu i u donjem desnom kutu prozora kliknite Dodaj.

Na popisu URL adresa ne mogu se upotrebljavati posebni simboli * (zvjezdica) i ? (upitnik).

Nije potrebno unijeti cijeli naziv domene uz http:// ili https://.

Ako u grupu dodate domenu, sav sadržaj koji se nalazi na toj domeni i svim poddomenama (npr. sub.examplepage.com) blokirat će se ili dopustiti u skladu s radnjom na osnovi URL-a koju ste odabrali.

Ako postoji proturječnost između dva pravila u smislu da prvo pravilo blokira domenu, a drugo je pravilo dopušta, svejedno će se blokirati ta domena ili IP adresa. Više informacija o stvaranju pravila potražite u odjeljku Radnja na osnovi URL-a.

Dodajte URL adrese na popis URL grupe – uvoz za koji se upotrebljava .txt datoteka

Kliknite Uvezi za uvoz datoteke s popisom URL adresa (odvojite vrijednosti prijelomom retka, primjerice u .txt datoteci uz šifriranje UTF-8). Na popisu URL adresa ne mogu se upotrebljavati posebni simboli * (zvjezdica) i ? (upitnik).

Upotreba URL grupa u kontroli weba

Ako želite postaviti radnju koja se provodi za određenu URL grupu, otvorite uređivač pravila kontrole weba, odaberite URL grupu na padajućem izborniku, prilagodite druge parametre i kliknite U redu.


note

Blokiranje ili dopuštanje određene web stranice može biti preciznije od blokiranja ili dopuštanja cijele kategorije web stranica. Budite pažljivi pri mijenjanju tih postavki i dodavanju kategorije/web stranice na popis.