Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εγκατάστασης του ESET Endpoint Security σε έναν σταθμό εργασίας υπολογιστή-πελάτη, εκτός εάν αναπτύσσετε το ESET Endpoint Security απομακρυσμένα σε σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη μέσω του ESET PROTECT ή του ESET PROTECT Cloud.


note

Μπορείτε να υποβαθμίσετε από το ESET Endpoint Security στο ESET Endpoint Antivirus εκτελώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης του ESET Endpoint Antivirus με το ESET Endpoint Security που είναι ήδη εγκατεστημένο. Ωστόσο, πρέπει να εγκαταστήσετε την ίδια ή νεότερη έκδοση.

Μέθοδος

Σκοπός

Σύνδεσμος λήψης

Εγκατάσταση με το ESET AV Remover

Το εργαλείο ESET AV Remover σάς βοηθά να καταργήσετε σχεδόν κάθε λογισμικό antivirus που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως στο σύστημά σας, προτού προχωρήσει με την εγκατάσταση.

Λήψη 64 bit
Λήψη 32 bit

***Εγκατάσταση (.exe)

Διεργασία εγκατάστασης χωρίς το ESET AV Remover.

Λήψη 64 bit
Λήψη 32 bit

Εγκατάσταση (.msi)

Σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, το πρόγραμμα εγκατάστασης .msi είναι το προτιμώμενο πακέτο εγκατάστασης. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αναπτύξεις εκτός σύνδεσης και στις απομακρυσμένες αναπτύξεις που χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία, όπως το ESET PROTECT.

Λήψη 64 bit
Λήψη 32 bit

Εγκατάσταση μέσω γραμμής εντολών

Το ESET Endpoint Security μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών ή απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας μια εργασία υπολογιστή-πελάτη από το ESET PROTECT.

N/A

Ανάπτυξη χρησιμοποιώντας GPO ή SCCM

Χρησιμοποιήστε εργαλεία διαχείρισης όπως το GPO ή το SCCM για να αναπτύξετε το φορέα διαχείρισης ESET και το ESET Endpoint Security σε σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη.

N/A

Ανάπτυξη με χρήση εργαλείων RMM

Οι προσθήκες ESET DEM για το εργαλείο Απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης (RMM) σάς επιτρέπουν να κάνετε ανάπτυξη του ESET Endpoint Security σε σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη.

N/A

Το ESET Endpoint Security είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 γλώσσες.