Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Τεκμηρίωση για τερματικά με απομακρυσμένη διαχείριση

Η διαχείριση των επιχειρηματικών προϊόντων ESET καθώς και του ESET Endpoint Security μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα στους σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη, τους διακομιστές και στις κινητές συσκευές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον, από ένα κεντρικό σημείο. Οι διαχειριστές συστημάτων οι οποίοι διαχειρίζονται περισσότερους από 10 σταθμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη έχουν την επιλογή να αναπτύξουν ένα από τα εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης της ESET, για ανάπτυξη λύσεων ESET, διαχείριση εργασιών, επιβολή πολιτικών ασφαλείας, παρακολούθηση κατάστασης συστήματος και για γρήγορη ανταπόκριση σε προβλήματα ή απειλές σε απομακρυσμένους υπολογιστές από μία κεντρική τοποθεσία.

Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης ESET

Η διαχείριση του ESET Endpoint Security μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα μέσω είτε ESET PROTECT είτε ESET PROTECT Cloud.

  • ESET HUB – Κεντρική πύλη για την ενοποιημένη πλατφόρμα ασφάλειας ESET PROTECT. Παρέχει κεντρική διαχείριση ταυτοτήτων, συνδρομών και χρηστών για όλες τις μονάδες πλατφόρμας της ESET. Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης του ESET PROTECT για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του προϊόντος σας. Το ESET HUB θα αντικαταστήσει πλήρως το ESET Business Account και το ESET MSP Administrator.

Πρόσθετα προϊόντα ασφάλειας

  • ESET Inspect - Ένα περιεκτικό σύστημα ανίχνευσης και απόκρισης τερματικού που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: ανίχνευση συμβάντων, διαχείριση συμβάντων και απόκριση, συλλογή δεδομένων, δείκτες ανίχνευσης παραβίασης, ανίχνευση ανωμαλιών, ανίχνευση συμπεριφοράς, παραβιάσεις πολιτικής.
  • ESET Endpoint Encryption – Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ασφάλειας που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δεδομένων σας σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη μεταφορά. Εάν χρησιμοποιήσετε το ESET Endpoint Encryption, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε αρχεία, φακέλους και email ή να δημιουργήσετε κρυπτογραφημένους εικονικούς δίσκους, να συμπιέσετε αρχεία και να συμπεριλάβετε έναν επιτραπέζιο καταστροφέα εγγράφων για ασφαλή κατάργηση αρχείων.

Εργαλεία τρίτων για απομακρυσμένη διαχείριση

Βέλτιστες πρακτικές

Οδηγοί για τις διαδικασίες