ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol kontroly počítače

Podrobné informace týkající se konkrétní kontroly můžete zobrazit v Protokolech. Protokol kontroly obsahuje následující informace:

  • Verze použitého detekčního jádra
  • Datum a čas zahájení
  • Kontrolované disky, složky a soubory
  • Název volitelné kontroly (pouze u plánované kontroly)
  • Uživatel, který spustil kontrolu.
  • Stav kontroly
  • Počet zkontrolovaných objektů
  • Počet nalezených detekcí
  • Čas dokončení
  • Doba kontroly

note

Nové spuštění volitelné kontroly počítače je přeskočeno, pokud stejná naplánovaná úloha stále běží. Přeskočená naplánovaná kontrola vytvoří Protokol kontroly s 0 kontrolovaných objektů a stavem Kontrola se nespustila, protože stále probíhá předchozí kontrola.

Pro zobrazení starších protokolů kontrol klikněte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Protokoly. V rozbalovacím menu vyberte možnost Kontrola počítače a poklepejte na požadovaný záznam.

SCAN_LOG


note

Více informací týkajících se výskytu záznamů "Nelze otevřít", "chyba při otevírání" a/nebo "poškozený archiv" poškozené" v protokolech kontroly naleznete v naší Databázi znalostí.

Kliknutím na přepínací ikonu MODULE_INACTIVE Filtrování otevřete okno Filtrování protokolu, kde můžete definovat vlastní kritéria pro zúžení vyhledávání. V kontextovém menu jednotlivých záznamů protokolu naleznete následující možnosti:

Akce

Použití

Filtrovat stejné záznamy

Aktivuje filtrování protokolu. V protokolu se následně zobrazí pouze záznamy stejného typu, odpovídající aktuálně vybranému záznamu.

Filtr

Tato možnost otevře okno Filtrování protokolu a umožňuje definovat kritéria pro konkrétní položky protokolu. Klávesová zkratka: Ctrl+Shift+F

Zapnout filtr

Zde se aktivuje nastavení filtru. Pokud aktivujete filtr poprvé, je třeba definovat nastavení a otevře se okno Filtrování protokolu.

Zrušit filtr

Vypne filtr (stejně jako kliknutím na přepínač v dolní části).

Kopírovat

Zkopíruje zvýrazněné záznamy do schránky. Klávesová zkratka: Ctrl+C

Kopírovat vše

Zkopíruje všechny záznamy v okně.

Export

Exportuje zvýrazněné záznamy do schránky do XML souboru.

Exportovat vše…

Pomocí této možnosti zkopírujete všechny záznamy v okně do XML souboru.

Popis detekce…

Po kliknutí budete přesměrování do ESET Encyklopedie hrozeb, kde naleznete informace o jednotlivých hrozbách.