ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání a úprava pravidel firewallu

Pravidla firewallu představují podmínky, podle kterých jsou testována všechna síťová připojení, a jsou k nim přiřazené akce. Vytvoření nového nebo změna stávajícího pravidla firewallu je vyžadována vždy, když dojde ke změně sledovaných parametrů spojení. V takovém případě totiž pravidlo již nesplňuje podmínku a není tedy na něj uplatněna definovaná akce. V konečném důsledku to může znamenat zamítnutí spojení a následné problémy s funkčností aplikace. Příkladem je změna síťové adresy vzdálené strany nebo čísla portu. Zkušený uživatel by měl vytvořit vlastní Pravidla firewallu.


note

Následující články z Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Chcete-li přidat nebo upravit pravidlo firewallu, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Firewall > Pravidla > Změnit. V okně Pravidla firewallu klikněte na tlačítko Přidat nebo Změnit.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Název – zadejte název pravidla.

Povoleno – kliknutím na přepínač se pravidlo aktivuje.

Přidejte akce a podmínky pro pravidlo firewallu:

arrow_down_business Akce

arrow_down_business Aplikace

arrow_down_business Směr

arrow_down_business IP protokol

arrow_down_business Lokální hostitel

arrow_down_business Lokální port

arrow_down_business Vzdálený hostitel

arrow_down_business Vzdálený port

arrow_down_business Profil


example

Vytvoříme nové pravidlo, které povolí webovému prohlížeči Firefox přistupovat k internetu / lokálním webovým stránkám.

  1. V sekci Akce vyberte možnost Akce > Povolit.
  2. V sekci Aplikace zadejte Cestu k aplikaci webového prohlížeče (např. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NEZADÁVEJTE pouze název aplikace.
  3. V sekci Směr vyberte možnost Směr > Ven.
  4. V sekci IP protokol vyberte z rozbalovacího menu Protokol TCP a UDP.
  5. V sekci Vzdálený port přidejte čísla portů: 80,443 pro standardní internetové procházení.

note

Mějte na paměti, že předefinovaná pravidla není možné měnit, pouze je můžete deaktivovat.