ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výměnná média

ESET Endpoint Security dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD/DVD/USB/...) po jejich vložení/připojení do počítače. Tuto funkci můžete využít, pokud jako správce počítače chcete zabránit uživatelům v používání škodlivého obsahu na výměnných médií.

Pokud je vloženo výměnné médium a v Rozšířeném nastavení > Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Výměnná média je nastavena možnost Zobrazit možnosti kontroly, objeví se následující dialogové okno:

AMON

Možnosti tohoto dialogu:

  • Zkontrolovat nyní – spustí se ruční kontrola výměnného média.
  • Nekontrolovat – po vybrání této možnosti se výměnné médium nezkontroluje.
  • Nastavení – otevře Rozšířená nastavení.
  • Vždy použít vybranou možnost – pokud vyberete toto pole, při příštím připojení výměnného média se provede stejná akce.

Kromě toho Správa zařízení ESET Endpoint Security disponuje pokročilými funkcemi, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními připojovanými k vašemu počítači. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.


K přístupu do nastavení kontroly výměnných médií otevřete Rozšířená nastavení > Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Výměnná média.

Akce po vložení vyměnitelného média – Vyberte výchozí akci, která bude provedena po vložení vyměnitelného média do počítače (CD/DVD/USB). Po vložení výměnného média do počítače vyberte požadovanou akci:

  • Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a upozornění Nalezeno nové nařízení se nezobrazí.
  • Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu.
  • Vynucená kontrola zařízení – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu, kterou nelze přerušit.
  • Zobrazit možnosti kontroly – otevře možnost Nastavení výměnných médií.